Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská nemocnice slaví další významný úspěch

Lužická nemocnice a poliklinika a.s. prošla v závěru minulého roku úspěšně výběrovým řízením Ministerstva zdravotnictví ČR na poskytovatele lůžkové péče pro region Šluknovského výběžku. Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto výběrového řízení doporučilo zdravotním pojišťovnám uzavřít s touto nemocnicí smlouvy na další období (pět až osm let) pro obory vnitřního lékařství (interna), chirurgie, dětského lékařství, gynekologie a porodnictví a na ošetřovatelská lůžka.
O konečném počtu lůžek v současné době probíhají jednání mezi vedením rumburské nemocnice a zdravotními pojišťovnami. Za úspěchem ve výběrovém řízení stojí především velké úsilí vedení nemocnice, kterému se podařilo zajistit kvalitní personální obsazení na všech odděleních. Velký vliv na rozhodování výběrové komise mělo také kvalitní vybavení nemocnice moderní zdravotnickou technikou a dostupnost lůžkové péče pro občany celého regionu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail