Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ve Šluknovském výběžku narůstá počet cizinců

Počty obyvatel, lépe řečeno občanů České republiky se za poslední roky ve Šluknovském výběžku nijak výrazně nemění. Při posledním statistickém přepočtu žije k 1. lednu tohoto roku v celém regionu Šluknovska 53.441 obyvatel, což je pouze o čtyři osoby méně než v loňském roce. Ze statistiky ale vyplývá, že severní část Šluknovska se rozrůstá, i když jen o třicet dvě osoby za poslední rok, narozdíl od Tolštejnského panství, kde stejný počet osob, tedy třicet dva, chybí. V Rumburku v současné době žije 10.924 obyvatel, což je o sedm méně než v loňském roce, ale připočteme-li k tomu 466 cizinců s trvalým pobytem, vyšplhá se konečný počet Rumburáků na 11.390.
Cizinci mají o bydlení ve Šluknovském výběžku stál větší zájem. Jen za rok 2007 se jich na Šluknovsko nastěhovalo a k trvalému pobytu přihlásilo o 232 více než v roce předešlém. Na začátku tohoto roku zde tedy bylo evi-dováno celkem 1.997 trvale žijících cizinců, z nichž pouze 451 jsou občany Evropské unie.

Občané ČR trvale žijící na Šluknovsku

k 1. 1. 2008                            k 1. 1. 2007
muži          ženy        celkem        muži        ženy        celkem
Dolní Poustevna            827           873           1700          827         871           1698
Doubice                         54             47             101            55          49             104
Jiříkov                        1987         1916           3903         1977       1933           3910
Krásná Lípa                 1787         1825           3612         1766       1832           3598
Lipová                         311           314             625           308         331            639
Lobendava                   190           152             342           188         143            331
Mikulášovice               1181         1134           2315          1174       1136          2310
Rumburk                    5314         5610         10924          5328       5603         10931
Staré Křečany                611          608           1219            595         597          1192
Šluknov                      2739         2758          5497           2731       2755          5486
Velký Šenov                  962           981          1943            964         968          1932
Vilémov                        450           490            940            466         492           958
Dolní Podluží                 605           603          1208            616         618          1234
Horní Podluží                 399           356           755             401         365            766
Chřibská                       721           747          1468            727         742           1469
Jiřetín pod Jedlovou       279           293            572            272          295            567
Rybniště                       363           357            720            377          365            742
Varnsdorf                    7593         8004         15597          7595        7983         15578
Mikroregion Sever          xxx           xxx         33121           xxx          xxx         33089
Tolštejnské panství        xxx           xxx         20320           xxx          xxx         20356
Šluknovský výběžek   26373        27068         53441       26367       27078         53445

Cizinci trvale žijící na Šluknovsku
k 1. 1. 2008                            k 1. 1. 2007
Občané EU     Cizinci celkem        Občané EU    Cizinci celkem
/včetně EU/                              /včetně EU/
Dolní Poustevna            17                 210                      13                  199
Doubice                         0                     1                        0                     1
Jiříkov                          27                 147                      27                  132
Lípa                             19                   61                      18                    55
Lipová                           6                   19                        5                    13
Lobendava                     5                     8                       5                      8
Mikulášovice                 48                   78                      46                    69
Rumburk                      70                 466                      70                   346
Staré Křečany                 6                   28                        6                     25
Šluknov                       58                  266                      56                   239
Velký Šenov                 18                    63                      18                     55
Vilémov                         8                    32                       7                     34
Dolní Podluží                  8                    39                       8                     45
Horní Podluží                  2                     6                        3                      7
Chřibská                        4                    14                       4                     12
Jiřetín pod Jedlovou        8                     26                       8                     23
Rybniště                        6                    23                       7                      19
Varnsdorf                   141                   510                   137                    483
Šluknovský výběžek    451                 1997                    438                  1765

Tisk Tisk | E-mail E-mail