Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zápis dětí do 1. tříd zákaldních škol zřizovaných městem Rumburk

Odbor školství , kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk upozorňuje na termíny konání zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Rumburk

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 zákona 561/2004 Sb. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje pod dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dovrší osmý rok věku); dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Rumburk proběhne dne:

ZŠ U Nemocnice         ve čtvrtek 31. 1. 2008 od 13.00 do 17.00 hod.
ZŠ Tyršova                ve čtvrtek 31. 1. 2008 od 14.00 do 17.00 hod.
ZŠ V. Kováře              ve středu 30. 1. 2008 od 14.00 do 17.00 hod.

Tisk Tisk | E-mail E-mail