Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Neprofesní školení Integrované poradny v Rumburku bylo úspěšné

Integrovaná poradna v Rumburku ve spolupráci s organizací Praemie z Ústí nad Labem připravila v listopadu pro dvacet svých klientů neprofesní školení, které je součástí nabídky bezplatné pomoci nezaměstnaným všech věkových skupin ve Šluknovském výběžku.
V učebnách Střední zdravotnické školy v Rumburku se díky renomovaným lektorům, většinou profesorů z UJEP v Ústí nad Labem, seznámili účastníci s tématy, jako je sebepoznání a seberozvoj, rozvoj pracovních návyků, využití informačních technologií nebo pracovně-právnímu minimu. Zkusili si také základní kroky na počítači a sepsání profesního životopisu. Bonusem pro ně bylo hlídání dětí nebo péče o staré a nemocné rodiče v době jejich školení.
Na toto školení navazuje tříměsíční kariérové poradenství, které pomáhá klientům nastartovat novou pracovní kariéru. Kariérový poradce řeší s klientem devět okruhů témat do jeho portfolia, neboli soubor dokumentů o profesní kariéře, vytváří s ním kariérový plán a pomáhá mu najít jeho potřeby a plány k nalezení nového pracovního místa.
Klient vyzkouší týdenní pracovní praxi u zaměstnavatele, a pokud se mu práce zalíbí a zaměstnavatel je spokojen, může pro něj znamenat nové zaměstnání, jako se stalo v případě paní Jadwigy Pohlové z Mikulášovic, která takto získala zaměstnání ve Velkém Šenově.
Třetí možností je pomoc sociálního poradce, který s klienty řeší jeho problé-my z pracovně-právních vztahů, rodinného práva, sociálních dávek, ochrany spotřebitele a z dalších cca 16 okruhů poradenství, které by mohly klientovi pomoci při hledání zaměstnání. Všechny tyto služby jsou pro klienty IP zdarma, diskrétní a dobrovolné.
Integrovaná poradna Rumburk je otevřena v budově České spořitelny v Palackého ul. 205 ve 2. poschodí (číslo dveří 314) každý všední den od 9.00  do 14.00 hod.
Druhý cyklus školení začíná po novém roce a již nyní poradci přijímají přihlášky na výše uvedené adrese nebo na tel. IP: 412 333 837, 724 781 101 (paní Adámková), 739 029 687 (paní Ondrušová).
Integrované poradny vznikly za spolupráce tří partnerů – IREAS Ústí nad Labem, Charitního sdružení Děčín a Praemie Ústí nad Labem. Jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Tisk Tisk | E-mail E-mail