Od 1. 1. 2008 dojde k reorganizaci Služby cizinecké policie

Tištěné noviny 24/2007 | 28. 1. 2008 | Nezařazené

Oddělení cizinecké policie (OCP) budou nahrazeny detašovanými pracovišti Inspektorátu cizinecké policie (ICP), které budou sloužit k vyřizování cizinecké agendy. Pro Šluknovský výběžek je toto pracoviště zřízeno v Rumburku v ulici Rolnická 1, tel.: 412 331 539, 974 432 856.
Toto pracoviště je určeno pro obce: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/01/28/od-1-1-2008-dojde-k-reorganizaci-sluzby-cizinecke-policie/