Rumburské děti na festivalu v Holandsku

Tištěné noviny 24/2007 | 28. 1. 2008 | Nezařazené

Ve dnech 8. až 12. 11. se uskutečnila cesta dětí z Ruské školy Rumburk do Holandska do města Amersfoort na mezinárodní festival dětského umění.
Spolu s ruskými dětmi se projektu účastnily i děti ze ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice. Tento projekt připravila Ing. Alla Pokorná, učitelka Ruské školy, finančně byl pak z větší části zajištěn Mezinárodní akademií vzdělávání paní Oksany Smit.
Desetičlenná skupinka děti v Holandsku předvedla program zaměřený na ruské písně a eskymácké tance. Za vystoupení děti obdržely certifikát jako nejlepší taneční skupina.
Kromě vystoupení měli účastníci festivalu zajištěn i další program, během kterého navštívili například typickou holandskou vesničku, vykoupali se v aquaparku, navštívili zábavní park v Utrechtu a seznámili se s žáky Ruské školy v Amersfoortu. Největším zážitkem pro ně jistě byla prohlídka Amsterodamu a ubytování v holandských rodinách.

***

Za všechny účastníky zájezdu na mezinárodní festival dětského umění do Holandska děkuje firmě Samat s.r.o., která dětem přispěla na dopravu, ZŠ U Nemocnice Rumburk.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/01/28/rumburske-deti-na-festivalu-v-holandsku/