Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lidskost a solidarita nejsou pro poustevenské jen prázdnou frází

Dolní Poustevna - Vše začíná velkým poděkováním. Poděkováním Městskému úřadu v Dolní Poustevně, starosto-vi Ing. Jemelkovi a také členům sociální komise MUDr. Steinbachové, paní Madunické, Nedvědové, Hadvigové, Učňové, panu Tobyškovi a zvláště pak sociální pracovnici paní Lencové.
Všichni tito lidé poskytli svou nezištnou pomoc jedné poustevenské rodině, která se dostala do velmi tíživé finanční a sociální krize a bez jejich pomoci by se rozpadla.
Tato rodina vychovává tři malé děti a až do roku 2003 byla naprosto bezproblémová a soběstačná. Pak se ale dostavily první krize a těžkosti, a to takového rázu, že na ni zaměřil pozornost i Orgán sociálně-právní ochrany dětí MěÚ v Rumburku a v Dolní Poustevně a sociální pracovnice paní Lencová. Návštěvy těchto institucí vždy rodině na krátkou dobu pomohly k zlepšení situace. Paní Lencová postupně pomohla rodině vylepšit vybavení domácnosti díky příspěvku německého Červeného kříže a finanční výpomoci od poustevenské radnice a učila své klienty řádnému vedení domácnosti. Ale na podzim minulého roku postihla rodinu další krize. Její zadlužení narostlo a s tím i neschopnost závazky vůči mnoha věřitelům splácet. Rodiče tří malých dětí nakonec nebyli schopni ani zaplatit zálohy na elektrickou energii. Jejich výdaje překročily příjmy, rodina se dostala do začarovaného kruhu narůstajících dluhů a ani jeden z dospělých nebyl schopen z této tísně vybřednout. Situace byla o to horší, že ekonomický propad rodiny ohrožoval i jejich děti a hrozilo, že v zájmu jejich zdravého vývoje budou muset být umístěny do krizového zařízení mimo rodinu.
O zoufalství rodiny svědčí i výpověď jednoho z dětí, které přiznalo, že by bylo všem třem sourozencům v ústavu mimo rodinu lépe.
V tuto chvíli pochopili pracovníci Městského úřadu v Dolní Poustevně, že pomoc rodině nemůže být nahodi-lá a nemůže spočívat jen v občasných finančních injekcích. Že péče o tyto lidi musí být dlouhodobá a intenzivní a jejím základem musí být výchova rodiny a její vedení k tomu, aby byla schopná pomoci si sama a v budoucnosti se dokázala vyvarovat podobných problémů. Městský úřad tedy uzavřel smlouvu s asistentkou Věrou Madunickou, která začala do rodiny denně docházet. Pomáhá matce při péči o domácnost, doučuje děti, pomohla jim požádat o všechny nárokové dávky. Učí rodinu účelně vynakládat finanční prostředky a pomáhá jim se splácením dluhů, které detailně zmapovala paní Lencová.
Dnes má rodina největší krizi za sebou a rodiče se svými dětmi žijí již klidnějším životem.
A přitom stačilo jen málo – ukázat jim cestu ven z bídy a přetnout začarovaný kruh finančních těžkostí.
Všichni ti, kteří pomohli svým zoufalým a bezradným sousedům v těžké chvíli, si zaslouží uznání. Nad rámec svých pracovních povinností, s lidskostí a solidaritou přišli a podali pomocnou ruku. Jednání těchto lidí a obce samotné by mělo jít příkladem všem lidem a ostatním obcím, protože těch, kteří se díky současné sociální politice dostanou do podobných těžkostí, bude i nadále přibývat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail