Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk hospodařilo v roce 2007 s přebytkem téměř deseti milionů korun

Z materiálu, který projednala rada města, vyplývá, že ekonomické výsledky dosažené v minulém roce patří k těm lepším a vytvářejí předpoklad pro další rozvoj města.
Příznivá je bilance mezi příjmy a výdaji. Celkové saldo dosáhlo hodnoty 8,057 milionu korun. Tento výsledek je způsoben mírně vyššími příjmy než se očekávalo, ale také nižším čerpáním v oblasti běžných výdajů. Konec roku zaznamenal na bankovních účtech zůstatek 9,735 milionu, které se stanou součástí rozpočtu pro rok 2008.
I přes vysoký objem investic se pohybuje dluhová služba Rumburku pod úrovní šesti procent.
Značnou část rozpočtu města činí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, a to v souhrnné částce 137 milionů korun. Z toho 77 milionů je určeno na dávky sociální péče a pomoci a dalších téměř 29 milionů na dávky v hmotné nouzi. Pro výkon státní správy a na školství obdrželo město ze státního rozpočtu necelých 26 milionů korun.
Daňové příjmy, do kterých jsou zahrnuty např. veškeré příjmy z daní, ale také třeba poplatky ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství, za znečišťování ovzduší, za provoz heren a loterií, ale i správní poplatky, přinesly do městského rozpočtu téměř 118 milionů korun. Na uložených pokutách za civilní i dopravní přestupky, odborem životního prostředí, stavebním úřadem a městskou policií vybral Rumburk 1,630 tisíc korun.
Kapitálové příjmy města, které jsou tvořeny především prodejem pozemků a nemovitostí, činily ke konci minulého roku 18,5 milionu korun.
Běžné výdaje na provoz města a jeho institucí, jako jsou školy a školky, kulturní a sportovní zařízení, městská policie, hasiči, záchytné kotce, podpora zájmových spolků a církví, ale také údržba komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, bytového fondu a nakládání s odpady, dosáhly částky 245 milionů korun.
Kapitálové výdaje se vyšplhaly na 49 milionů korun. Nejvíce město investovalo do Lužické nemocnice, jejíž rozvoj podpořilo částkou 15 milionů korun. Další osm milionů korun bylo určeno na rekonstrukce mateřských školek a čtyři miliony do základních škol. Dalších pět milionů korun bylo zapotřebí na rekonstrukci bytových domů a více jak 2,5 milionu na sportovní zařízení, především na zimní stadion a koupaliště.
Podrobný přehled příjmů a výdajů města za rok 2007 lze nalézt na webových stránkách města v sekci městský úřad – rozpočty města – údaje o čerpání rozpočtu 2007.

Tisk Tisk | E-mail E-mail