Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

První klientka Integrované poradny v Rumburku je v nové práci ve Velkém Šenově spokojená

Rumburk - První zaměstnanou účastnicí projektu Integrované poradny v Rumburku se stala paní Jadwiga Pohlová z Mikulášovic. Dříve v Mikulášovicích provozovala malý obchod, ale díky narůstající konkurenci musela podnikání ukončit. Od své zprostředkovatelky na úřadu práce se dozvěděla o službách Integrované poradny v Rumburku, kde nejdříve absolvovala 16denní neprofesní školení, které jí dodalo novou chuť a elán do pracovní činnosti. Poté jí občanský poradce po-mohl dořešit záležitosti spojené s bývalým podnikáním a kariérový a osobní poradce jí pomohli do měsíce a půl najít novou práci, která jí opět přináší uspokojení, zvýšila její životní úroveň a dala jí radost, že je jejích schopností potřeba. Paní Pohlová nyní pracuje ve Velkém Šenově jako balička zboží.
Integrované poradny pomáhají nezaměstnaným a těm, kterým nezaměstnanost hrozí, znovu se zařadit do pracovního procesu. Jedná se o projekt tří Integrovaných poraden v Ústí nad Labem, Děčíně a Rumburku, vzniklých za spolupráce tří partnerů – IREAS, Charitního sdružení Děčín a Praemie.
Integrovaná poradna je spolufinancova-ná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z pro-gramu Iniciativy Společenství EQUAL.
Klient integrované poradny se účastní 16denního neprofesního školení, indi-viduálního poradenství pro kariéru, případně občanského poradenství a součástí je i pracovní praxe u některého ze zaměstnavatelů v regionu. Projekt pro klienta končí jeho zařazením na trh práce nebo vypracováním kariérového plánu, podle něhož může dále hledat zaměstnání až po dobu 4 měsíců.
Projekt Integrovaná poradna je rozdělen na dva cykly, v každém jeho službami projde 20 zájemců o novou práci. V současné době máme zkušenosti s prvním cyklem projektu, který v lednu končí a během něhož nalezlo práci stejně jako paní Jadwiga Pohlová několik dalších nezaměstnaných.
Velký dík však patří i všem zaměstnavatelům, kteří jsou ochotni s Integrovanými poradnami spolupracovat a bez nichž by si klienti nemohli zkusit nové pracovní činnosti.

(redakčně kráceno)

Integrovaná poradna Rumburk Palackého 205, Rumburk (budova České pojišťovny u náměstí) tel.: 412 333 837, 739 029 687

Tisk Tisk | E-mail E-mail