Rozvoj vysokého školství na Šluknovsku pokračuje

Tištěné noviny 03/2008 | 7. 2. 2008 | Nezařazené

Šluknovsko - Šluknovský výběžek dlouhodobě trpí absencí vysokoškolského studia pro absolventy středních škol, ale i pro pracující, kteří chtějí získat vysokoškolskou kvalifikaci. Proto je tento region poznamenán nízkým procentem vysokoškolsky vzdělaných lidí. Situaci zhoršuje také to, že velká část mladých lidí, kteří odcházejí studovat na vysoké školy jinam, se zpět již nevrací. Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf proto již delší dobu vede jednání s vysokými školami o spolupráci a možnosti otevřít v prostorách SŠS a CR odloučená pracoviště. V závěru minulého roku byla tato dohoda uzavřena s Vysokou školou obchodní v Praze, která ve Vzdělávacím středisku SŠS a CR v Karlově ulici od září zahájí kombinované studium (dálkové) Mezinárodní teritoriální studia, obor Cestovní ruch. Ke studiu mohou být přijímáni také studenti VOŠ ve zkrácené formě studia.
Také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (UJEP) otevírá na této střední škole školící středisko, ve kterém bude od září možno studovat ve studijním programu Ekonomika a management obor Podniková ekonomika a management při Fakultě sociál-ně-ekonomické. Studium bude prezenční (denní) a kombinované (dálkové).
Pro školní rok 2009/2010 se ve spolupráci s fakultou pedagogickou připravuje rozšíření nabídky studia o obor sociální práce. V rámci programu celoživotního vzdělávání zde bude otevřeno Doplňkové pedagogické studium pro učitele a vychovatele.
Informace o studiu i přijímacích zkouškách naleznete na internetových stránkách výše uvedených škol, tj. VŠO: www.vso-praha.eu, UJEP: www.ujep. cz., Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf: www.sosvdf.cz. Informace o podmínkách studia na VŠO podá Ing. Kotulič na tel. 412 372 435 nebo e-mailu: p.kotulic@sosvdf.cz .
Dotazy ke všem druhům studia Vám zodpoví Ing. Mahnelová na tel. čísle 412 372 862 nebo e-mailu: j.mahnelova@sosvdf.cz .

(redakčně kráceno)

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/02/07/rozvoj-vysokeho-skolstvi-na-sluknovsku-pokracuje/