Vliv přestavby teplárny na elektrárnu v Krásné Lípě bude znovu posuzován

Tištěné noviny 03/2008 | 7. 2. 2008 | Nezařazené

Ministerstvo životního prostředí ČR v minulých dnech rozhodlo, že si vyhrazuje v souladu s příslušnými zákony řídit proces EIA – posuzování záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny v Krásné Lípě“ z hlediska vlivu na životní prostředí.
Ministerstvo k tomuto záměru obdrželo řadu podnětů, mj. přeshraničních. Vliv investičního záměru na životní prostředí bude tedy znovu detailně posuzován.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/02/07/vliv-prestavby-teplarny-na-elektrarnu-v-krasne-lipe-bude-znovu-posuzovan/