DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RUMBURK

Tištěné noviny 04/2008 | 21. 2. 2008 | Nezařazené

DDM Rumburk zve organizace, školy, soukromníky a další, kteří se zabývají ekologií a zpracováním recyklovaného materiálu či tradiční výzdobou, na prezentaci svých výrobků na letošních oslavách DNE ZEMĚ, které se budou konat na Lužickém náměstí v Rumburku v pátek 25. 4. Případní zájemci se mohou hlásit nejpozději do 17. 3. pí Hackerové, pracovnici DDM Rumburk na tel. čísle 412 332 436 nebo na e-mail: turistikaddm@seznam.cz.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/02/21/dum-deti-a-mladeze-rumburk-2/