Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Evropský sociální fond pomohl Rumburku s nezaměstnaností

Evropský sociální fond poskytl prostřednictvím Úřadu práce v Děčíně v loňském roce městu Rumburku příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí, a to ve výši 86.018 korun. Tyto peníze tvořily 75 % z celkové částky 114.690 korun, díky které bylo možné vytvořit sedm pracovních míst na veřejně prospěšné práce.
Tato pracovní místa byla zřízena pro pomocné a úklidové práce na veřejných prostranstvích, zaměřená na čištění komunikací a veřejných ploch a pro údržbu veřejných prostranství a městské zeleně. Městu tak Evropský sociální fond pomohl řešit estetické, hygienické, provozní a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří byli zaměstnáni na veřejně prospěšné práce u Města Rumburk, pomohl Evropský sociální fond získat nebo osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.
Evropský sociální fond poskytl tuto dotaci Rumburku díky projektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace.

Tisk Tisk | E-mail E-mail