Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministerstvo kultury prohlásilo Venuši kulturní památkou

Ti, kterým není lhostejný osud bývalého hotelu a restaurace Venuše, kterou někteří pamětní znají i pod jménem Krym, mají nyní o důvod k radosti víc.
Pracovníkům úseku státní památkové péče Městského úřadu v Rumburku se podařilo přesvědčit ministerské úředníky o výjimečnosti této budovy a Mi-nisterstvo kultury ČR po prozkoumání všech doložených podkladů rozhodlo o prohlášení domů č. p. 3 a 4 na tř. 9. května v Rumburku za kulturní památku.

Ve své závěrečné zprávě toto rozhodnutí ministerstvo zdůvodnilo tím, že se v případě obou budov jedná o hodnotné představitele řadových městských domů s neobvykle zachovanými a neméně hodnotnými interiéry. Dům č. p. 3 je navíc jedním z mála domů ve stylu art deco v České republice.
Dům č. p. 3 se nachází na nároží tř. 9. května a Nerudovy ulice v samotném historickém jádru města. Původní dům zde byl postaven již v roce 1790. K větším úpravám zejména v zadní části domu došlo v letech 1900 až 1925, o rok později pak byla přestavěna i přední část domu, jejíž podoba se zachovala až do dnešní doby.
a restaurace Venuše se skládá ze dvou částí. Nižší budova situovaná do Nerudovy ulice je pouze jednopatrová a v jejím interiéru se nacházely především provozní místnosti, kanceláře a v přízemí veliká kuchyně a sklady.
Její rovná střecha sloužila dříve jako terasa. Honosná nárožní část budovy s výraznými zdobnými prvky ve stylu art deco a s plastickými figurálními motivy na fasádě měla účel kavárenský a restaurační. V prvním patře se nachází taneční sál, který kdysi sloužil i jako vinárna a kde se až do dnešních dnů (i přes ničivý požár) dochovaly nádherné kazetové stropy. U baru se stále ještě nalézá jídelní výtah, který spojoval bar s kuchyní. V zadní části budovy je několik salonků a kancelářských místností.
Výrazným prvkem vnitřku domu je hala se schodištěm opatřeným původním zdobným zábradlím. V dalších patrech byly vybudovány hotelové pokoje a v podkroví zřejmě i pokoje pro personál a provozní sklady.
Dům č. p. 4 s restaurací Venuše sousedí na třídě 9. května a od roku 1945 jsou spolu obě budovy provozně propojeny. V přízemí se nachází pivnice a bufet, dnes již mimo provoz. V patře byly vybudovány dva byty. Fasáda má bohatou štukovou výzdobu.
V současnosti jsou obě budovy ve velmi špatném stavu. Na střeše i na balkonu restaurace již několik let rostou náletové stromy, omítka opadává, do budovy zatéká rozbitou střechou a větrákem v prvním patře zadní budovy.
Neblahý vliv na stav půdních prostor měly i stovky zde hnízdících ptáků a své způsobil i požár v tanečním sále.
A bohužel, nezdá se, že by se blýskalo na lepší časy. Vzhledem k tomu, že restaurace má svého majitele, není v moci městského úřadu ani kohokoliv jiné-ho něco na současném smutném stavu obou budov změnit.
Prohlášení budov za kulturní památku má alespoň tu výhodu, že zabrání při případné rekonstrukci necitlivé přestavbě, a nebo dokonce demolici budov.
Ale jestli se ještě někdy zaskví bývalá luxusní restaurace Venuše ve své původní kráse, to je v současnosti ve hvězdách.

venuse

Budova restaurace Venuše patří k několika málo domům v České republice, které se mohou pyšnit stavebními prvky ve stylu art deco. I to byl jeden z důvodů, proč byla tato budova prohlášena kulturní památkou. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail