První peníze z evropských fondů putují do Krásné Lípy

Tištěné noviny 04/2008 | 21. 2. 2008 | Nezařazené

Krásná Lípa - Město Krásná Lípa opět uspělo v boji o první evropské peníze z nového plánovacího období. Projekt na zateplení základní školy a úpravu systému vytápění uspěl v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Částka, která tak ke krásnolipským z evropských fondů doputuje, je téměř 20 mil. Kč. V rámci okresu Děčín v opatření Realizace úspor energie uspěla Krásná Lípa jako jediná.
Ve středu 23. ledna poprvé zasedal Ří-dící výbor Operačního programu Životní prostředí, který projednával žádosti o dotace a doporučil k podpoře celkem 368 projektů ze 707 ke schválení Ministerstvu životního prostředí ČR.
Státní fond životního prostředí, který je pro tento program zprostředkujícím subjektem, tak bude moci i díky novému systému průběžného financování akcí začít vyplácet žadatelům historicky první peníze z evropských fondů určených pro Českou republiku na období 2007 až 2013. Celkové náklady na schválené projekty činí téměř 10,3 miliardy Kč.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/02/21/prvni-penize-z-evropskych-fondu-putuji-do-krasne-lipy/