Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V jarním kole rozdělí Nadace EURONISA půl milionu korun

Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí a darů sponzorů.
Podporovány budou projekty uskuteč-něné od 1. července 2008, a to v oblastech sociální a zdravotní, pomoc lidem se zdravotním postižením, podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, týrané a zneužívané děti, sociálně slabí apod.), v oblasti kulturní, v oblasti rozvoje kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou a vzdělávací. O grant mohou usilovat i preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka.
Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese: Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na stránkách www.euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 21. dubna 2008 do 16.00 hodin. Žádat mohou tyto neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny z podpory jsou politická hnutí či strany, fyzické osoby a církve či náboženské společnosti. Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali před podáním žádosti s grantovou manažerkou (tel.: 485 251 953, 732 880 092, e-mail: nadace@euronisa.cz).

Pro více informací kontaktujte PR manažera Jana Pelanta, tel.: 485 100 218, e-mail: jan.pelant@euronisa.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail