Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výstava fotografií Josefa Zosera Lužické hory – Okouzlení rodným krajem Praha – sídlo českého Senátu

Počátky fotografování Josefa Zosera se datují k roku 1990 a zároveň se kryjí i s jeho nástupem do funkce prvního starosty Jiřetína pod Jedlovou v polistopadových dějinách naší země. Tehdy se začal seznamovat se svým prvním kinofilmovým aparátem. Zpočátku používá tento přístroj k dokumentování měnící se skutečnosti kolem sebe nejen jako autor fotografií, ale zároveň i jako autor obnovy svého rodného městečka. Ve svém archivu má dnes mnoho cenných dokumentárních fotografií, na nichž můžeme sledovat proměnu Jiřetína pod Jedlovou až do dnešních dnů.
Později ho při toulkách po okolí začíná stále více přitahovat rodná krajina, do níž je zamilován a v které nachází i tolik potřebný klid pro svou duši. Jeho oblíbenými motivy se stávají stromy – mlčenliví přátelé, kteří jsou stejně tak vrostlí do tohoto kraje, jako autor sám.
Emoce začínají převládat nad dokumentárním charakterem fotografií, jenž se přesouvá v druhý plán. Vzniká tak množství pohledů nejen na stromy samé, ale i na jejich spolubytí s objekty jinými, jejichž dominanty nelze přehlédnout – stále romantizující přitažlivost bývalého hradu Tolštejn, ducha povznášející poutní místo na Křížové hoře, horská podoba Jedlové hory s kamennou rozhlednou a samozřejmě výhledy po Lužických horách a jejich nádherných přírodních scenériích.
Po svém vítězství v senátních volbách v roce 2002 stále častěji přebývá v našem hlavním městě. Praha je pro každého vnímavého umělce přirozeným lákadlem už po staletí, a tak logicky oslovuje i Josefa Zosera, který zde nachází další zdroj pro svou tvorbu a relaxaci zároveň. Nejoblíbenějším pražským motivem mu je místo nejbližší – Valdštejnský palác s přilehlou zahradou na Malé Straně, sídlo Senátu.
Fotografie, které budou vystaveny, se však vztahují k jeho rodnému kraji – ostatně, tvůrčí síly a opravdovost vlastního vyjádření bývají k takovému místu vždy nejsilnější.
Upřímně přeji autorovi, aby pro něho byla fotografie stále tím, co jej uspokojuje a naplňuje radostí. Vám pak, vážení diváci, stejně upřímně přeji, aby každý z vás našel na této skromné výstavce alespoň jednu fotografii blízkou svému srdci.

zoser

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. 3. 2008 v 16.00 hod. ve výstavní síni Domu kultury Rumburk.  Beseda pro veřejnost v 17.00 hod.

Tisk Tisk | E-mail E-mail