Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Klub českých turistů slaví v tomto roce 120. výročí svého založení

1888 – 2008
V tomto roce oslaví turisté 120 let od založení Klubu českých turistů, který vznikl v roce 1888, i když důvody jeho vzniku začaly již o téměř dvacet let dříve, v roce 1862. Tehdy byl založen Sokol, jako výsledek českého obrození v oblasti tělesné výchovy, ale i jako snaha pomocí sportu a aktivního pohybu posílit tělesnou i duševní odolnost svých členů. Kromě gymnastiky organizoval Sokol i turistické výlety či setkání na místech Čechům drahých, např. na Řípu, a proto měl snahu založit samostatnou turistickou organizaci. K tomu přispěl i další spolek, který bojoval o zachování českého života v severních Čechách – Národní jednota severočeská. Spolupráce těchto dvou organizací měla pro českou turistiku zásadní význam. Díky ní byl 11. června 1888 v Praze založen Klub českých turistů. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace zvolil známého cestovatele, milovníka přírody a demokratického veřejného činitele Vojtu Náprstka. Prvním činem KČT, následujícím brzy po jeho založení, byla výprava českých turistů na Světovou výstavu do Paříže na jaře roku 1889. Výpravy se zúčastnilo celkem 363 mužů a žen a její ohlas v české společnosti byl veliký.
Dnes má Klub českých turistů přes 40 tisíc členů organizovaných do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky – pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku.
V sobotu 22. března si krásnolipští turisté připomenou 120. narozeniny KČT v rámci Děčínského okresního jarního srazu. Ten bude zahájen v deset hodin na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
K dobré pohodě zahraje dechová kapela, v řadě stánků bude možné zakoupit chutné občerstvení nebo celou řadu suvenýrů.
Zároveň se uskuteční výlet k pramenům Křinice i s tradičním otvíráním studánek, navíc bude možné vydat se na výlet po Köglerově naučné stezce nebo na rozhlednu na Vlčí hoře.
V krásnolipské galerii v Domě volného času bude otevřena turistická výstava, která bude prezentovat činnost severočeských turistů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail