Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Miroslav Ulmann – Obrázky ze světa

Zveme vás na výstavu reportážních kreseb a akvarelů Ing. arch. Miroslava Ulmanna v grafickém kabinetu Městské knihovny Rumburk ve dnech 11. až 28. 3. 2008. Slavnostní zahájení výstavy se koná v úterý 11. 3. 2008 v 17.00 hod.

Ing. arch. Miroslav Ulmann
6. 12. 1929 v Turnově

Dětství a studentská léta prožil ve válečné a poválečné době v Turnově v blízkosti grafiků a malířů K. Kinského a K. Vika. Na turnovském reálném gymnasiu byl vrstevníkem PhDr. J. Schejbala a prof. A. Pršaly. Vztah ke krajině, její ochraně, přeměně a plánování jej přivedl na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze – obor urbanismus, kde se v kresbě zdokonalil u prof. Lieslera.
Územní plánování a urbanismus se staly jeho profesní životní náplní. Po nástupu na Liberecký KNV a následně do Stavoprojektu zakotvil na 25 let v Liberci, kde vedl Městské urbanistické středisko. V posledních deseti letech pracuje v Euroregionu Nisa.
Kreslí a maluje ve svém volném čase, na výletech, táborech a v posledních letech na zájezdech do ciziny. Krajina je středem jeho zájmu – jeho akvarely se záměrem dokumentovat vznikaly autenticky na místě při krátkých zastávkách nebo pobytech v zajímavém prostředí. Formáty jsou odvozeny od velikosti kletru nebo brašny, kde nikdy nechybí minivýbava skicáku, tužky, barev a štětců. Všechny tyto obrázky vznikly z obdivu k přírodě pro potěšení jeho i nás všech.

Tisk Tisk | E-mail E-mail