Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sbírka Pozvedněte slabé opět přispěla

Za přítomnosti starosty města Rumburku Jaroslava Sykáčka a senátora Parlamentu České republiky Josefa Zosera byl v pátek 21. března v Salesiánském středisku mládeže v Rumburku předán výtěžek ze sbírky „Pozvedněte slabé!“. 24 tisíc korun, z nichž bude financován cyklus preventivních přednášek o patologických jevech, určený místní dospívající mládeži, tak z rukou ředitele Nadace Euronisa Aleše Rozkovce převzal vedoucí Salesiánského střediska Michal Barák.
O několik dní dříve nadělovala Nadace Euronisa i ve Varnsdorfu a Šluknově.
Pavlína Šafusová, předsedkyně sdružení Na Křižovatce ve Varnsdorfu převzala z rukou Aleše Rozkovce dva invalidní vozíky. Ve Šluknově získala ředitelka Agentury Pondělí Monika Lampová speciální počítačový program Altík, který byl cíleně vyvinut pro komunikaci mezi těžce mentálně postiženými klienty a jejich asistenty. Tento program významně napomáhá a urychluje výuku a trénink vybraných dovedností klienta, nutných k uplatnění těchto lidí na trhu práce, což je jedním z cílů této agentury působící po celém Šluknovském výběžku.
Sbírka „Pozvedněte slabé!“ se konala v Rumburku již popáté a za tu dobu se podařilo nasbírat a rozdělit šesti místním neziskovým organizacím celkem 138 tisíc korun, které byly využity na realizaci deseti projektů. Velkou zásluhu na úspěchu sbírky v Rumburku měli dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie. Ve Šluknově se letošní třetí ročník sbírky povedl díky studentům ze Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální.

Tisk Tisk | E-mail E-mail