Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V třídění odpadů mají města ještě velké rezervy

To, že nás čekají zásadní změny v oblasti nakládání s komunálními odpady, je nám politiky signalizováno již delší čas. V poslední době se věci daly opět do pohybu. Uvidíme, jaké mantinely nám na hřišti příslušné ministerstvo (resp. poté poslanci) narýsují. Každému rozumně uvažujícímu člověku je dnes již jasné, že odpad už není pouhým odpadem, ale je z drtivé většiny dále využitelnou surovinou.
Co vše tvoří obsah našich popelnic? Máme v třídění odpadu ještě rezervy? Kolik biologicky rozložitelného odpadu odkládají do popelnic domácnosti? Je v různých lokalitách města odpad různého složení? Co odhazují turisté v národním parku?
Na tyto otázky měla dát odpověď další, v pořadí druhá analýza směsného komunálního odpadu v Krásné Lípě, která proběhla v pátek 14. března v areálu Technických služeb.
Oproti loňské zářijové byl posuzován sezónní vliv – topné období, nižší spotřeba nápojů v PET lahvích, odpady ze zahrad apod.
Skupina pracovníků Technických služeb ve spolupráci s Ing. Milanem Hulánem ze společnosti PRO-EKO Varnsdorf podrobila podrobnému rozboru obsah několika desítek cíleně vybraných odpadových nádob z celého území města. Jednotlivé složky odpadu byly pečlivě odděleny a zváženy, výsledky byly zaznamenány.
Z výsledků měření lze konstatovat, že k zásadním rozdílům ve struktuře recyklovatelných odpadů v sezóně topné a mimo ni nedochází. Pomineme-li však popeloviny, složek odpadu (papír, plast, textil, sklo, kov) pak bylo v nádobách na SKO zjištěno absolutně zhruba dvojnásobné množství. Tato skutečnost hovoří za prvé stále o velkých rezervách ve třídění odpadů, ale současně za druhé proti tendenci spalovat komunální odpady.
Konečná čísla ze statistik minulého roku to jen potvrzují, meziročně dokonce došlo k mírnému poklesu celkového množství vytříděného odpadu. A to i přes rozšířenou nabídku tzv. separačních míst.
J. Kolář

Tisk Tisk | E-mail E-mail