Z celostátního kola pěvecké soutěže zamířil bronz opět na Tyršovku

Tištěné noviny 07/2008 | 3. 4. 2008 | Nezařazené

Stalo se již tradicí, že se děti ze základní školy Tyršova umisťují na předních místech Děčínského skřivánka a nebylo tomu jinak ani letos. Téměř všechny děti, které vybrala porota ve školním kole, se umístily v kole oblastním, které se konalo v Rumburku, a postoupily do okresu. Děčínské okresní kolo se konalo zároveň s krajským koncem února. Žáci naší školy si pod vedením paní učitelky Vondráčkové opět vedli výborně. Obsadili skoro všechna přední místa a dvě zpěvačky poslala krajská porota do celostátního kola v Karlových Varech. Zatímco Klára Benčíková z deváté třídy absolvovala celostátní kolo již potřetí a získala zde 3. a 4. místo, malá Lenička Špičková, teprve ze třetí třídy, jela plna očekávání do Varů úplně poprvé. A ani na nejvyšší úrovni ve velké konkurenci se děvčata neztratila. Lenička se umístila na vynikajícím třetím místě.
Oběma dívkám a paní učitelce patří poděkování za úspěšnou reprezentaci nejen školy, ale také města Rumburk. Ať se daří i v dalších letech.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/04/03/z-celostatniho-kola-pevecke-souteze-zamiril-bronz-opet-na-tyrsovku/