Ministerstvo kultury ČR podporuje obnovu Lorety v Rumburku

Tištěné noviny 08/2008 | 17. 4. 2008 | Nezařazené

Ministerstvo kultury ČR přispělo v roce 2008 na obnovu nejsevernější loretánské kaple v Evropě. Barokní Loreta v Rumburku, která je v havarijním technickém stavu, byla podpořena z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2008. Tato kulturní památka je součástí areálu bývalého kapucínského kláštera a o její záchranu od roku 1995 usiluje vlastník objektu, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
„Od Ministerstva kultury ČR obdržíme 950000 Kč, dalších 150000 Kč poskytne Město Rumburk a 90000 Kč Biskupství litoměřické. Rozsah plánovaných prací přizpůsobíme výši přidělené dotace. Oproti požadovaným 3,5 milionům tak proinvestujeme pouze jednu třetinu. Podstatné pro nás ovšem je, že obnova mariánského poutního místa bude nadále pokračovat. V roce 2008 bychom rádi obnovili fasády na vnitřním nádvoří lorety a nechali restaurovat nástropní malby v kapli Kalvárie v objektu Svatých schodů a interiér ambitů,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.
„V roce 2007 se obnovila ohradní zeď v jižní části areálu u prodejny ovoce — zelenina, restaurovala se vitráž v ka-pli sv. Josefa. Podařilo se dokončit restaurování cyklu 32 nástropních maleb v ambitech lorety, které začalo v roce 2001. Restaurátorky přistoupily k obnově nástropní malby nad hlavním schodištěm v objektu Svatých schodů,“ doplnil páter Kujan.
Do Programu záchrany architektonického dědictví ČR byla Loreta zařazena v roce 1996. Dokončení záchranných prací se odhaduje na rok 2010, ale definitivní termín závisí na množství získaných finančních prostředků. Zatím se zde provedly záchranné práce za 17,9 mil. korun.
Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/04/17/ministerstvo-kultury-cr-podporuje-obnovu-lorety-v-rumburku/