Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Osobní bankrot

Co vás zajímá?Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který nahradil zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Nový insolvenční zákon mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku a dává mu možnost nového řešení. Na Občanskou poradnu Rumburk se od začátku roku obrátilo více jak 16 klientů o pomoc či informace ohledně insolvenčního zákona, nebo chcete-li osobního bankrotu. Jelikož je to zákon zcela nový, nejenom soudci, právníci, advokáti, ale i pracovníci občanské poradny se s ním museli seznámit. Na školeních, která absolvovali, se dozvěděli i to, že k začátku března 2008 bylo v ČR podáno 349 návrhů na oddlužení. Nejvíce návrhů bylo podáno v Ostravském kraji (102), Ústecký kraj byl s 82 návrhy druhý. Povoleno bylo pouze 51 návrhů na oddlužení. Nejčastějším důvodem zamítnutí byly formální nedostatky, neboli chybné vyplnění. V současné době jsou k dispozici veškeré informace ohledně zmíněného zákona na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Tyto internetové stránky jsou velmi zdařilé a jednoduchou formou vysvětlují osobní bankrot. Naleznete tam i kalkulačku, která Vám orientačně vypočítá, zda máte či nemáte šanci na povolení oddlužení. Poradci v Občanské poradně Rumburk Vám rovněž rádi poskytnou informace ohledně insolvenčního zákona a v rámci projektu Dluhové poradenství Vám pomohou se sepsáním, vyplněním a podáním návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení. Občanská poradna rovněž připravuje workshop, který bude věnován tomuto zákonu. Široká veřejnost bude včas informována prostřednictvím médií nebo webových stránek Farní charity Rumburk (www.charitarumburk.cz).

Pavla Nekudová
vedoucí OP Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail