Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech čekají rozsáhlé opravy

Tištěné noviny 10/2008 | 15. 5. 2008 | Nezařazené

krecany V letošním roce začne obnova kostela sv. Jana Nepomuckého, dominanty Starých Křečan. V červnu bude zahájena oprava části poškozeného krovu v prostoru hlavní lodě. Vybudují se vnější odvětrávací kanálky a vsaková dešťová kanalizace. Letošní obnovovací práce na starokřečanském kostele sv. Jana Nepomuckého se budou pohybovat v řádu statisíců korun. Zažádáno o ně bylo u Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Obce Staré Křečany a německé nadace Renovabis.
Celková obnova kostela by měla stát asi 12 milionů korun. „V únoru 2008 bylo požádáno o příspěvek v rámci programu Finanční mechanismy EHP Norska. Výsledky budou známy zhruba za rok. Pokud by byla žádost úspěšná, byl by kostel sv. Jana Nepomuckého obnoven v letech 2009-2010. V opačném případě se obnova prodlouží o několik dalších let,“ uvedl farář Jozef Kujan a dodal, že velmi špatný je stav krytiny, střechy a věže, narušena je statika kostela. „Pro záchranu kulturní památky je důležité, aby bylo zabráněno pokračování destrukce historických konstrukcí, došlo k opravě střechy a zamezilo se nadměrné vlhkosti zdiva. Pokud se tak v dohledné době nestane, dojde k nevratnému poškození autentických historických konstrukcí a vnitřního mobiliáře,“ varuje Petr Diviš z úseku státní památkové péče Městského úřadu v Rumburku.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je cenným dokladem barokní sakrální architektury s dochovanými historickými konstrukcemi bez pozdějších znehodnocujících přestaveb. „Jedná se o jednolodní stavbu se sakristií a oratoří po stranách a věží v průčelí. Hlavní loď je zaklenuta dvěma poli placek. Pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1736-1741 na místě provizorního dřevěného kostela. O stavbu se zasloužili tehdejší majitelé šluknovského panství hrabata Dittrichsteinové a Harrachové. Stavitelem byl zřejmě italský architekt Costa,“ přibližuje historii stavby památkář P. Diviš.
V obci Staré Křečany, včetně místních částí Brtníky, Panský, Valdek a Nové Křečany, se po zboření kostela sv. Martina v Brtníkách roku 1975 nachází jen jediný kostel, kostel sv. Jana Nepomuckého. Obnova této barokní památky by měla výrazně zlepšit vzhled centra obce. „Obnovený kostel bude využíván při pravidelných nedělních setkáních římskokatolické farní obce a při mimořádných náboženských akcích. Dále se zde budou pořádat koncerty chrámové hudby a každoroční výstavy historického kostelního betléma. Kostel se stane místem každoročního setkání farníků z ČR a SRN,“ uvedl Mgr. Jozef Kujan.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/05/15/kostel-sv-jana-nepomuckeho-ve-starych-krecanech-cekaji-rozsahle-opravy/