Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oltáře v kaplích Lorety v Rumburku jsou již také památkově chráněné

oltar Výjimečné oltáře v kaplích ambitů kolem loretánské kaple v Rumburku byly konečně po jedenácti letech vyhlášeny Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.
Samotná loretánská kaple s ambity je památkově chráněna od roku 1964 a novou kulturní památkou se nyní staly i čtyři oltáře – Panny Marie Lurdské, sv. Josefa, Nejsvětější Trojice a oltář Jezulátka. Tyto oltáře byly vyrobeny postupně v letech 1754 až 1931 a podle Ministerstva kultury se jedná o původní umělecky i historicky hodnotné vybavení kaplí. Tím, že byly prohlášeny za památku, se zvýšila architektonická hodnota loretánského areálu.
Podnět k prohlášení oltářů v kaplích ambitu kolem rumburské Lorety dal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Vlastní rozhodnutí o prohlášení za památku bylo vydáno po jedenácti letech.

„Prohlášením oltářů za movitou kulturní památku se zdůraznila historicko-výtvarná hodnota sakrální výbavy rumburské Lorety a usnadní se cesta k její nutné obnově,“ uvedl Petr Diviš z úseku státní památkové péče Městského úřadu v Rumburku.
Obnova nejsevernější loretánské kaple v Evropě a mariánského poutního místa v Rumburku je podpořena z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Nemovitá kulturní památka tvoří jeden celek s bývalým kapucínským klášterem a o její záchranu od roku 1995 usiluje její vlastník, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. „Dokončení záchranných prací se odhaduje na rok 2010, ale definitivní termín závisí na množství získaných finančních prostředků. Zatím se zde provedly záchranné práce za 17,9 mil. korun, na něž přispěl stát, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Biskupství litoměřické a Město Rumburk,“ uvedl páter Jozef Kujan.

Tisk Tisk | E-mail E-mail