Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tělovýchovná jednota Rumburk bilancovala

Tělovýchovná jednota Rumburk hodnotila další rok své činnosti na valné hromadě, která proběhla 20. května 2008 v prostorách restaurace kulturního domu. Valné hromady se kromě zástupců jednotlivých oddílů tělovýchovné jednoty zúčastnili i hosté z řad zástupců Města Rumburk, Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy a SRASu. Město Rumburk bylo reprezentováno starostou města Ing. Sykáčkem a také místostarostkou paní Alenou Winterovou. Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy bylo zastoupeno předsedou sdružení panem Šnajdrem a členem okresního výboru panem Hrubým. Za sras vystupoval pan Radek Engl. Mezi hosty byli i zástupci významných sponzorů, mezi něž rozhodně patří pan Plíhal z firmy DEMOS, Krásná Lípa.
Kromě zprávy o činnosti tělovýchovné jednoty a zprávy o hospodaření za rok 2007 nejvíce zaujala bohatá diskuse, která jednak obsahovala informace z činnosti jednotlivých oddílů za rok 2007 a také množství další podnětů pro činnost tělovýchovné jednoty do dalších let. Je třeba říci, že přes všechny problémy, se kterými je spojeno naplnění činnosti tělovýchovné jednoty, což je především snaha nabídnou mládeži zdravou alternativu trávení volného času, se tělovýchovné jednotě daří navyšovat počet členů a dosahovat úspěchů jak na regionální, tak i na republikové úrovni. Zajímavá byla informace o průběhu akce Sportovec roku, což je akce, která vzešla jako nápad právě z tělovýchovné jednoty a díky městu Rumburk mohla být poprvé realizována.
Velké poděkování za pomoc a příspěvky na činnost patří kromě Města Rumburk i všem sponzorům, kteří pomáhají zajistit činnost, a není možné zapomenout na hrstku obětavých trenérů, kteří ve svém volném čase dělají všechno proto, aby sport nebyl jen televizní zábavou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail