Chystáte se letos do zahraničí?

Tištěné noviny 12/2008 | 12. 6. 2008 | Nezařazené

Věnujte pozornost svým cestovním dokladům!

 

Než se vydáte na cestu do zahraničí, zkontrolujte si, zda máte v pořádku své cestovní doklady, a především, jestli doba jejich platnosti neskončí v průběhu vašeho zahraničního pobytu. Pokud budete potřebovat vystavit nový cestovní doklad, musíte počítat s třicetidenní lhůtou pro vyřízení vaší žádosti. Za pas vystavený ve zkrácené lhůtě si budete muset připlatit a jeho platnost je omezena na pouhých šest měsíců.
Chystáte-li se na cestu do zahraničí i se svými dětmi, věnujte pozornost i jejich pasům. Nyní je již v platnosti novela zákona o cestovních dokladech, která přináší řadu novinek, týkajících se většinou cestování dětí, tedy osob do patnácti let.

  • Novinka č. 1 – Od 1. března je opět možné zapisovat děti mladší deseti let do cestovního pasu rodičů. Do biometrických pasů se děti zapisují na speciální štítky, které se vlepí do pasu. (Upozornění! Se štítky se nesmí manipulovat po dobu 24 hodin z důvodu vytvrdnutí lepidla.)
    Děti, resp. občané mladší 15 let, zapsaní v cestovním pasu rodičů do 1. září 2006, mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.
  • Novinka č. 2 – Již od května je možné vydat biometrické pasy také dětem mladším pěti let. Fotografie do biometrických pasů pořizují k tomu určení pracovníci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
    Pro pořízení fotografie u dětí, které ještě samostatně nesedí (do 1 roku), je možné dítě vyfotografovat na klíně nebo na rameni doprovázející osoby, sedící děti mohou být vyfotografovány na dětské sedačce. V pořízené fotografii dítěte nesmí být vidět doprovázející osoba, ani její ruce, ale ani hračky dítěte. Nepřípustná je přikrývka hlavy, dítě nesmí mít zakrytý obličej, ale ani dudlík, nemělo by plakat a mít na fotografii zavřené oči.
  • Novinka č. 3 – Od dubna je již možné cestovat letadlem na platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou do zemí Schengenského prostoru. Na letišti je pro tento druh odbavení vymezen zvláštní terminál.

Upozornění
Cestovní pas pro zvířata vydává veterinář. Pracovníci obecních úřadů obce s rozšířenou působností nepořizují fotografie zvířat na zvířecí cestovní pasy!
Prodloužit platnost cestovního dokladu nebo přidat stránky nelze!

 

Informace o cestování do zahraničí poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách www.mzv.cz, informace o vydávání cestovních pasů a potřebné formulá-ře najdete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady/zakladni/doklady.html .

 

 

Bližší informace o podávání žádostí o cestovní doklady a občanské průkazy najdete na webových stránkách města na adrese www.rumburk.cz - městský úřad - informace odborů – Odbor civilně a dopravně správní

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/06/12/chystate-se-letos-do-zahranici/