Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Máte platný občanský průkaz?

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států EU.
Do konce letošního roku je nutné vyměnit všechny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. 12. 2003, protože nejpozději dnem 31. 12. 2008 pozbývají platnosti. Tyto průkazy mají růžovou barvu. Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. 11. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. 1. 1936.
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně, platí po dobu v nich uvedenou.

Vzhledem k tomu, že před koncem roku se zvyšuje počet zájemců o výměnu občanských průkazů, vyzýváme všechny, kteří potřebují svůj průkaz vyměnit, aby s tímto rozhodnutím neotáleli a nenechávali ho na poslední chvíli. Vyhnou se tak zbytečnému čekání v dlouhých frontách na úřadech a prodlužování termínu dodání nového OP.

Při výměně starého občanského průkazu za nový, nebo při jeho ztrátě nebo odcizení je možné nechat si vystavit rychlý občanský průkaz ve zkrácené lhůtě, jehož platnost je omezena na dobu jednoho měsíce a správní poplatek za jeho vystavení je 200 Kč. Doklady potřebné k jeho vystavení jsou stejné, jako při žádosti o nový OP.

Správní poplatky
Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztrace-ný, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, činí správní poplatek 100 Kč.
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

 

Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.

 

Bližší informace najdete na webových stránkách města, na adrese www.rumburk.cz – městský úřad - informace odborů - Odbor civilně a dopravně správní.

Tisk Tisk | E-mail E-mail