Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za tříletou spoluprací se zahraničními školami

gympl Když jsem ve středu 7. května seděla s dalšími hosty na slavnostním večeru gymnázia v Elwangenu, kde probíhaly závěrečné prezentace projektu Comenius – Nature for the Next Generations of Europeans, cítila jsem hrdost ale zároveň i lítost a nostalgii. Uvědomila jsem si, že končí naše tříletá spolupráce s dalšími evropskými školami z Ellwangenu, Brightonu, Soluně a Milána. Za dobu trvání projektu se studenti a i někteří učitelé zúčastnili tří multilaterálních setkání v Čechách, Anglii a Německu a několika bilaterálních setkání. Zestárli o tři roky (příští týden maturují), ale díky projektu se naučili spoustu nových věcí a praktických dovedností. Získali přátele z cizích zemí, museli se přizpůsobit životu v rodinách s jinou kulturou, používat cizí jazyky, pracovat v týmu, vytvářet prezentace a přednášet výsledky své práce veřejnosti v angličtině.
Projektu se zúčastnilo celkem 40 studentů a osm učitelů rumburského gymnázia. Práce začala v roce 2005, tedy pět let po vzniku Národního parku České Švýcarsko, a proto jsme se rozhodli provést dotazníkové šetření, které se týkalo provozu parku, případných konfliktů mezi turisty, ochránci a stálými obyvateli, zájmu turistů o tuto oblast a úrovně poskytovaných služeb. Studenti se rozdělili do pěti skupin k vytvoření dotazníku, jeho distribuci na vybraných místech v NP, zpracování výsledků tohoto šetření do grafů a statistik, k vytváření prezentací a samozřejmě také k překladům do angličtiny a němčiny.
Výsledným produktem naší tříleté práce je brožura v anglickém jazyce, ve které jsou popsány projekty jednotlivých škol a také brožura v češtině, kde je podrobně popsán průběh práce na projektu gymnázia v Rumburku. Česká verze brožury bude předána společně s datovým CD s kompletní statistikou představitelům NP, měst a obcí v bezprostředním okolí NP, společnosti České Švýcarsko o.p.s. Zájemci si ji mohou vyžádat u ředitele školy.

Závěrečný večer byl opravdu slavnostní. Proběhly závěrečné prezentace jednotlivých škol, vystoupil Big Band Peutinger-Gymnasia Ellwangen a náš školní pěvecký sbor N.T.C., který slavil se svým vystoupením velký úspěch. Kromě studentů, učitelů, rodičů, reprezentantů jednotlivých škol a starosty města pana Karla Hilsenbecka byli čestnými hosty i zástupce ministerstva školství spolkové země Baden-Württemberg pan Thomas Heckert a poslankyně evropského parlamentu paní Inge Gräßle. Oba ve svých projevech vyjádřili obdiv studentům jednotlivých škol za odvedenou práci a především zdůraznili základní myšlenku, myšlenku jednotné Evropy, Evropy bez hranic, kde jsou všichni lidé schopni spolu komunikovat a spolupracovat a zároveň si vážit a přijmout odlišnosti různých kultur v EU. Právě tato NEXT GENERATION OF EUROPEANS toho bude zárukou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail