Reakce na článek pí Černohorské o MUDr. Beránkové z RN č. 11

Tištěné noviny 12/2008 | 12. 6. 2008 | Nezařazené

Paní Černohorská si ve svém článku stěžuje na MUDr. Beránkovou, která jí údajně neošetřila přednostně při úrazu oka. Já k tomu mohu dodat jen jediné: Utrpíme-li úraz, který nesnese odkladu ať již pro jeho závažnost nebo bolest, neprodleně navštívíme lékaře, v případě pí Černohorské pohotovost v Děčíně. Pokud vydržíme čekat přibližně deset hodin a pak se dožadujeme okamžitého ošetření, je to přinejmenším podivné.
Vítková, Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/06/12/reakce-na-clanek-pi-cernohorske-o-mudr-berankove-z-rn-c-11/