Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění na změnu živnostenského zákona

Ke dni 1. července 2008 vstupuje v účinnost novela živnostenského zákona. Tato novela s sebou přináší mnoho změn, především ulehčuje vstup do podnikání mladým lidem s ukončeným vzděláním tím, že je odstraněna nebo minimalizována délka povinné praxe u regulovaných živností. Zároveň se snižuje výše u některých správních poplatků a tím finanční zátěž podnikatelů při vstupu do podnikání. Nově je stanovena pouze jedna volná živnost s 80 obory činností.
Pro podnikatele bude změnou i to, že od 1. července 2008 si ze živnostenského úřadu budou odnášet místo živnostenského listu nebo koncesní listiny výpis ze živnostenského rejstříku.
Na druhou stranu jsou novelou odděleny přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Za správní delikty budou po účinnosti novely ukládány pokuty vždy. Zde je velká odlišnost od stávajícího znění živnostenského zákona, ve kterém je uvedena možnost domluvy. S možností domluvy novela živnostenského zákona nepočítá. Proto upozorňuji podnikatele na to, že mají povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající se údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo stanovených v žádosti o koncesi, předložit o nich doklady a to ve lhůtě do 15 ode dne vzniku změny. Takovou změnou může být u fyzické osoby např. změna bydliště, povoleného pobytu, místa podnikání, příjmení, přidělení rodného čísla nebo identifikačního čísla a u právnické osoby např. změna u statutárního orgánu nebo sídla.
Dále upozorňuji podnikatele na povinnost oznamování přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců a na povinnost oznamování pokračování v provozování živnosti, tyto povinnosti oznamuje podnikatel předem a písemně živnostenskému úřadu.
Včasným plněním povinností se tak podnikatel může vyhnout uložení pokuty za správní delikt.

Ing. Jana Kusová
vedoucí obecního

živnostenského úřadu

Tisk Tisk | E-mail E-mail