Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě platného Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti.

Žádost je povinen řidič podat v období od 1. 4. 2008 do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení nekončí dříve. V případě podání žádosti po 1. 10. 2008 nelze PPZŘ vydat.

Ke dni podání žádosti musí mít řidič platné OPZŘ a být držitelem řidičského oprávnění alespoň některé ze skupin nebo podskupin uvedených v § 46 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 374/2007 Sb. (C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E). PPZŘ nelze vydat např. řidiči, který je držitelem pouze ŘO skupiny B!

Přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném do 31. 3. 2008 (tzv. „prodlužování osvědčení“) bylo možné provádět pouze do 31. 3. 2008. Pokud řidič předloží, že byl přezkoušen nebo proškolen ve smyslu tohoto ustanovení zákona po 31. 3. 2008, nelze toto přezkoušení ani proškolení považovat za platné.

Ing. Josef Pokorný
Odbor provozu silničních vozidel

Tisk Tisk | E-mail E-mail