Výzva

Tištěné noviny 12/2008 | 12. 6. 2008 | Nezařazené

Rádi bychom vyzvali všechny obyvatele Rumburku
k zapojení se do veřejné ankety

Člověk a pes ve městě

 Akce se bude konat dne

 19. 6. 2008 od 10.00 do 15.00 hod.
v ulicích města.

 Za účast v anketě předem děkují

 Město Rumburk a Týmová iniciativa

 pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR).

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/06/12/vyzva-8/