Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o regionu naleznete v Místních infostránkách

Společnost Mediatel, vydavatel Zlatých stránek a provozovatel jejich internetové podoby, připravuje novou publikaci – Místní infostránky. Ty budou obsahovat kromě kontaktů na firmy a domácnosti v daném kraji také regionální informace kulturního a místopisného charakteru.
Místní infostránky budou rozděleny podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Každá daná obec bude v rámci knihy rozdělena do tří částí. V první z nich najdou uživatelé všeobecné informace z dané lokality, včetně důležitých informací a čísel, dále lokální a městské mapy, krátký pohled do historie, turistického průvodce a v neposlední řadě přehled sportovních a kulturních akcí. Druhá část s názvem Firmy bude určena pro prezentaci firem, jejich produktů a služeb. Poslední část bude tvořena adresným seznamem domácností, který bude řazen podle měst a obcí příslušné oblasti. Pro lepší přehlednost budou v rámci knihy barevně odlišeny jednotlivé obce s rozšířenou působností.
Místní infostránky budou obyvatelům regionu distribuovány zdarma do poštovních schránek. Zároveň budou k dispozici v městských informačních centrech.

Tisk Tisk | E-mail E-mail