Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministerstvo kultury přispěje na obnovu kostela sv. Bartoloměje v Rumburku

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk pokračuje i v letošním roce v obnově kostela sv. Bartoloměje. Na programu je oprava poškozeného krovu a položení nové krytiny nad tzv. Křtěcí kaplí. Náklady na obnovu kostela se v roce 2008 vyšplhají k jednomu milionu korun. Stavební práce budou z větší části hrazeny ze soukromého daru, po 150000 Kč poskytne Město Rumburk a Ministerstvo kultury prostřednictvím Havarijního programu.
V děkanském kostele sv. Bartoloměje v Rumburku se pravidelně konají mše svaté a koncerty duchovní hudby i akce mimořádné, jako je např. prosincové představení historického kostelního betlému. Obyvatelé a návštěvníci města mají možnost seznámit se s historií objektu. Kostel je v letních měsících otevřen denně od 8.30 do 17.00 hod.
O záchranu děkanského kostela sv. Bartoloměje od 90. let 20. století usiluje vlastník objektu, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. „V roce 2007 bylo provedeno odvodnění vnější strany zavlhčených zdí u paty kostela, na které finančně přispělo Město Rumburk, nadace Kirche in Not (SRN), vlastník objektu a soukromí dárci,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity.
První zmínka o farním kostele sv. Bartoloměje v Rumburku pochází z roku 1352, původní stavba však byla v 15. století zničena. „Na místě gotického kostela byl roku 1545 dokončen nový kostel. V 17. a 18. století kostel několikrát vyhořel, v roce 1746 začala novostavba chrámu. Okolo kostela se nacházel hřbitov, jeho pozůstatkem jsou náhrobky zabudované do východní zdi chrámu,“ vysvětlil Petr Diviš z úseku státní památkové péče MěÚ v Rumburku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail