Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Loretě pokračuje průzkum podzemí

Průzkum loretánského podzemí pod barokní památkou v Rumburku pokračuje nadále i v průběhu července. Na programu je detailní průzkum, mapování a úplná dokumentace někdejšího odvodňovacího kanálu, který začíná pod objektem Svatých schodů. V plánu jsou i sondy do zazděných odboček a průzkum dosud nedostatečně prozkoumaných podzemních prostor.
Průzkumné práce provedou členové a příznivci Střediska ekologické výchovy (SEV) Netopýr Varnsdorf a Minerálklubu Kruhu přátel muzea Varnsdorf do podzimu letošního roku. Výsledky poté použije projekční kancelář na vyhotovení dokumentace potřebné ke zpřístupnění objektu, o něž usiluje Město Rumburk ve spolupráci s Děkanstvím Rumburk.
„Loretánské podzemí se mapovalo již na přelomu let 2006-2007. Výsledky půlročního průzkumu byly zachyceny na výstavě »Loretánské podzemí v Rumburku«, která je k vidění v čelní budově lorety,“ uvedl vedoucího týmu speleologů Ing. Přemysl Brzák.
Podzemní prostory pod areálem kapucínského kláštera a Lorety v Rumburku pocházejí z různých období a byly vytvořeny a užívány k různým účelům. „Nejstarší podzemní prostor, krypta pod kapucínským kostelem sv. Vavřince, pochází z roku 1683, jako poslední byly vybudovány protiletecké kryty v roce 1944. Ze 377 m známých chodeb bylo prozkoumáno 230 m, ostatní prostory dnes již nejsou přístupné,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail