Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PODĚKOVÁNÍ

V posledních několika letech probíhá v Rumburku ve spolupráci s Policií ČR bezpečnostně-preventivní činnost na základních školách, a to převážně se žáky 1. a 2. stupně. V rámci plnění projektu tzv. Ajaxova zápisníku navštěvuje policista děti ve škole po celý školní rok a seznamuje je s prací policie, ale i s různými tématy, například týkajících se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale i mezilidských vztahů, jako je třeba šikana. Dále s nimi probírá téma drog, alkoholu, ohrožování mravní výchovy mládeže atd.
Samotný projekt je doplněn a zpestřen i různými besedami s policejními kynology, ukázkou výcviku služebních psů, hlídkou pořádkové policie a ukázkou policejních zásahů.
A děti za odměnu za svědomitou práci se zápisníkem dostanou od policisty na konci roku různé dárky a upomínkové předměty.
Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem Obvodního oddělení Policie ČR Rumburk Tiskárně Mänzel, firmě Rena a Městskému úřadu Rumburk, kteří se v červnu letošního roku podíleli na odměnách žákům 2. a 3. ročníku ZŠ v Horním Jindřichově různými upomínkovými předměty.
Prevence a informovanost dětí o problematice trestné činnosti může být daleko úspěšnější, než jejich řešení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail