Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šťastné osmičky v rumburské historii

Mimo nejstaršího dokladu o existenci Rumburku z 7. července 1278 váží se k našemu městu i další důležitá data končící číslem osm.
Například od roku 1418 je Rumburk doložen jako tržní město. • Zakladatel české linie rodu Šlejniců, majitelů rumburského panství, Heinrich zemřel 14. ledna 1518. Roku 1538 potvrdil král Ferdinand I. Rumburku výroční trhy. • 15. června 1548 byl ustanoven krejčovský cech. • I do Šluknovského výběžku pronikaly myšlenky náboženské reformace, do Rumburka pronikly roku 1548 za působení diakona Johana Zöchela. • Rok 1568 patří Bratrstvu střelců, dále rok 1738, kdy získali střelci prapor, rok 1778, kdy 1. ledna vzniklo nové Bratrstvo mladých střelců a konečně rok 1868, kdy byl ustanoven Spolek střelců z volné ruky. • Roku 1758 tábořilo ve městě pruské vojsko, roku 1798 začal obstarávat poštovní spojení na trase Šluknov – Rumburk poštovní posel. Roku 1778 byl schválen tovaryšský řád soustružníků a soustružnictví ve městě se celkem rychle rozvíjelo. • Rovněž textilní průmysl se v 19. století úspěšně rozrůstal. Například v roce 1808 vyvezla Salomonova firma zboží za 800 000 zlatých. Roku 1838 přibyly další textilky a bělidla. Roku 1808 byla ve městě umístěna celní stanice, roku 1868 zřízeno okresní hejtmanství. 18. srpna 1858 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Nelze zapomenout na rok 1918 a Rumburskou vzpouru. • Rok 1928 byl rokem výstavby nemocnice – chirurgie, která patřila k nejmodernějším. • Z roku 1938 snad jen jedno celkem neradostné datum – 6. říjen, návštěva Adolfa Hitlera v Rumburku. • Roky 1938, 1948 a 1968 byly tak plné událostí, že je těžké vybrat z nich to nejpodstatnější. • V roce 1808 se narodil v Rumburku komponista a učitel hudby F. X. Chwatal a v roce 1848 historik a filolog Anton J. Schönboch.
Na začátek rumburských dějin by možná ještě bylo dobré uvést zmínku ze starých kronik: Město se po založení rychle rozrůstalo. Rozvoj se pozastavil zákazem krále Václava IV., kterým byla zastavena nová obchodní cesta z Míšně přes Rumburk do Prahy, a to roku 1418.

Tisk Tisk | E-mail E-mail