Varnsdorfská průmyslovka vstala po letech z mrtvých

Tištěné noviny 18/2008 | 25. 9. 2008 | Nezařazené

Od 1. září 2008 se varnsdorfská střední škola, která měla v průběhu své existence několik názvů, opět přejmenovala. Ze Střední školy technické se počínaje prvním dnem školního roku 2008/2009 stala Střední průmyslová škola technická.
Škola, která byla v minulosti Středním odborným učilištěm strojírenským s.p. TOS Varnsdorf (do roku 1990), poté Středním odborným učilištěm a Učilištěm technickým (do roku 2005) a do 31. 8. 2008 Střední školou technickou, je v povědomí občanů i po mnoha letech samostatné existence stále vnímána jako „tosácké učiliště“.
TOS Varnsdorf, a.s. je i v současné době nejdůležitějším partnerem naší školy, se kterým úzce spolupracujeme v oblasti obsahu výuky, materiálního vybavení a lidských zdrojů. Právě požadavek vedení této firmy na oživení zájmu o studium strojařiny v našem regionu byl rozhodující pro zařazení tradičního „průmyslováckého“ oboru Strojírenství do vzdělávací nabídky naší školy. Oboru, který byl nosným pilířem varnsdorfské strojní průmyslovky v Otáhalově ulici a jehož absolventi již řadu let na trhu práce citelně chybí. Právě na tradici a úspěchy varnsdorfské strojní průmyslovky ve vzdělávání středoškolských techniků chce naše škola navázat a našemu průmyslovému regionu opět zajistit dostatek kvalifikovaných odborníků.
Nový školní rok, který byl na naší škole zahájen za účasti člena Rady města Varnsdorf Jiřího Suchardy, by měl potvrdit, že zájem o technické obory zaznamenaný v minulých letech není přechodný. Do školních lavic na naší škole nově usedlo 180 žáků prvních ročníků, kteří mají zájem studovat právě techniku. To je pozitivní signál pro budoucí zaměstnavatele, kteří se dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborníků.
Nový, a věřím že na mnoho let neměnný název školy vystihuje změny, ke kterým na této škole došlo po roce 1990. Z původního ryze strojírenského učiliště se stala moderní střední škola technického zaměření, na které lze studovat technické obory s maturitním vysvědčením i výučním listem (strojírenské, elektrotechnické, automobilní, dřevovýroby).

Ing. František Hricz
ředitel SPŠT

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/09/25/varnsdorfska-prumyslovka-vstala-po-letech-z-mrtvych/