Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Restaurátoři se vrátili do rumburské Lorety

Loreta s ambity v Rumburku prochází za provozu celkovou rekonstrukcí. Obnovená část fasády, restaurované nástropní malby a zachráněná sochařská výzdoba Svatých schodů – to je výsledek letošních stavebních a restaurátorských prací v barokním loretánském areálu v Rumburku. Celkem se zde letos proinvestuje 1,2 mil. Kč. Ještě v říjnu mohou návštěvníci památky pozorovat restaurátory přímo při práci. V roce 2008 přispělo na obnovu nejsevernější loretánské kaple v Evropě Ministerstvo kultury ČR, město Rumburk a Biskupství litoměřické. O záchranu památky od roku 1995 usiluje vlastník objektu, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Letošní restaurování malby v kapli Kalvárie přineslo překvapení v podobě původní růžové barvy pozadí, která byla desítky let překryta zelenou barvou z přelomu 19. a 20. století, a neměli jsme o ní tušení. Interiér Svatých schodů se po sejmutí přemaleb postupně projasňuje a zesvětluje,“ uvedla průvodkyně Barbora Hildebrandtová.
Barokní Loreta v Rumburku, která je v havarijní technickém stavu, je obno-vována z Programu záchrany architektonického dědictví. Nemovitá kulturní památka je součástí areálu bývalého kapucínského kláštera. „K dispozici je pro rok 2008 pouze třetina nutných finančních prostředků. Podstatné pro nás však je, že obnova mariánského poutního místa nadále pokračuje. V roce 2009 bychom rádi navázali na již provedené práce a dokončili restaurování nástropních maleb a trvalé sochařské výzdoby v objektu Svatých schodů. Když se podaří získat plnou částku, rádi bychom zahájili restaurování vnější výzdoby samotné loretánské kaple. Na zoufalém stavu štukové a kamenické výzdoby se podepsalo zhoršené životní prostředí, nevhodné předchozí restaurátorské zákroky i nedostatečné odvodnění lorety,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.
Do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla rumburská Loreta zařazena v roce 1996. Dokončení záchranných prací se odhaduje na rok 2011, ale definitivní termín závisí na množství získaných finančních prostředků.
Do roku 2008 se v loretánském areálu provedly záchranné práce za 19 milionů korun, na dokončení restaurátorských prací by byla zapotřebí zhruba stejná částka. Další miliony by byly zapotřebí na dokončení fasád, zázemí pro návštěvníky a ostatních stavebních prací.

restauratori

Letošní restaurování malby v kapli Kalvárie přineslo překvapení. Restaurátoři netušili, že pod nevzhlednou zelenou malbou pocházející z přelomu 19. a 20. století se skrývá starší růžová barva pozadí maleb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail