Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co potřebuje umírající člověk? Beseda o hospicu v Domečku Na Kopečku

Narození a smrt patří k životu každého z nás. Stejně tak, jako novorozený člověk potřebuje péči svých rodičů, tak i umírající člověk potřebuje lidi, kteří se o něj starají a jsou mu nablízku. Ale emoce tváří v tvář s umíráním a smrtí jsou úplně jiné než při narození. Místo radosti je tu smutek, pocit bezmoci i viny, ale i vztek a hněv. Možná je to důvod, proč se tak často snažíme vytěsnit umírání z našeho života. V naší společnosti tráví poslední dny a hodiny života většina lidí v nemocnici, v domově důchodců, v LDN sám, bez blízkého člověka, partnera, dětí. Přitom si podle průzkumů v ČR přeje až 80 procent lidí zemřít doma v kruhu rodiny. V cestě jim však stojí strach z bolesti, strach být někomu na obtíž a chybějící opora pro příbuzné, pro než je péče o nevyléčitelně nemocného člověka vyčerpávající.

Na tuto situaci reaguje hospicové hnutí, které se v posledních letech rozšířilo i v Čechách.

Hospice mají dlouhou tradici. Již ve středověku stavěli křesťané otevřené domy a přístřešky podél poutních cest pro lidi, kteří se dostali do obtížné životní situace. Novodobý hospic zde navazuje, je však zaměřený především na péči o těžce nemocné a umírající. Myšlenka hospice se neváže jen na prostory a instituce, ale je daleko širší. Jde o to brát člověka vážně jako

jedinečnou a neopakovatelnou bytost a přijmout smrt jako přirozenou součást života. Hospicové hnutí se snaží naplnit dny nemocného životem až do jeho posledních chvil, doprovázet jeho i jeho příbuzné, umožnit lidem umírat důstojně. Patří k tomu tzv. paliativní péče, která je zaměřená na úlevu od bolesti, a také péče o vnitřní, duchovní stránku člověka. Proto je důležitým aspektem hospicové péče týmová spolupráce různých profesí lékařů, zdravotníků, sociálních pracovníků, psychologů, teologů, ale i dobrovolníků.

 

Ale hospiců, lůžkových i mobilních, je v republice stále málo. Jaká je situace u nás? Na to, ale i na další otázky odpoví zástupce o. s. Hospic pro Liberec v Domečku Na Kopečku 26. listopadu od 19.00 hodin. Vyprávět bude o potřebách umírajícího člověka a o myšlence hospicu. Všichni, které toto téma zajímá, jsou srdečně vítáni.

Constance Šimonovská

Tisk Tisk | E-mail E-mail