Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do rumburské Lorety se vrací po restaurování vzácné sochy

Ojedinělé barokní sochařské dílo se v sobotu 29. listopadu znovu představí veřejnosti v ambitech Lorety v Rumburku. Na Svaté schody se po letech vrátí část soch Eliase Dollhopfa, autora původní výzdoby křížové chodby rumburské lorety. Soubor soch prošel v letošním roce náročným restaurátorským zákrokem ve výši 300000 Kč, který byl hrazen z příspěvku Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk a Ministerstva kultury ČR.

První adventní víkend nebyl pro prezentaci soch, které tvoří trvalou sochařskou výzdobu Svatých schodů v Rumburku, zvolen náhodou. V sobotu 29. 11. se barokní loreta s ambity připojuje doprovodným programem k vánočnímu trhu v sousední Městské knihovně Rumburk, kde si přijdou na své příznivci knížek a rukodělných výrobků. Den pro dětskou knihu a vánoční trh v Městské knihovně Rumburk se bude konat od 9.00 do 16.00 hodin. V ambitech Lorety ve 13.00 hodin proběhne neformální setkání s autorkou fotografií Klárou Mrkusovou a ukončení její výstavy „Japonské fragmenty“. Ve 14.00 hodin bude zahájena výstava dětských betlémů z rumburských mateřských a základních škol a dalších institucí, pracujících s dětmi.

„Křížová chodba (ambit) a Svaté schody v loretánském areálu v Rumburku byly krátce po svém dokončení v 70. letech 18. století vyzdobeny sochami a obrazy z ruky západočeského umělce Eliase Dollhopffa. Dnes jsou rumburské sochy o to cennější, že jsou jediným identifikovaným řezbářským dílem Eliase Dollhopffa, malíře, štafírníka, řezbáře, měšťana a purkmistra Horního Slavkova,“ vysvětlila regionální badatelka a znalkyně Dollhopffova díla Mgr. Natalie Belisová.

Pětadvacet dochovaných soch, polopostav Židů a římských vojáků z původního rozsáhlejšího souboru, bylo v letošním roce petrifikováno a ošetřeno proti dřevokazným škůdcům. Šest z nich pak bylo kompletně restaurováno restaurátorskou dílnou Brandl, s.r.o. z Prahy pod vedením akademické malířky RNDr. Mileny Nečáskové. Restaurátorské práce se mohly uskutečnit jen díky příspěvku Ministerstva kultury ČR,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.

pilat

Původní stav souboru soch Židů, římských biřiců a Piláta Pontského před restaurováním. Foto: Petr Zápotocký st.

Kdo byl Elias Dollhopff

Malíř, štafírník, řezbář, měšťan a purkmistr Horního Slavkova Elias Dollhopff (1703-1773) se narodil v rodině řezníka a purkmistra v Tachově. Kromě západních Čech se s jeho tvorbou setkáme i v Rumburku. Zakázku v rumburském kapucínském klášteře získal díky přátelským vztahům s krajanem ze Sokolova, představeným kapucínského kláštera P. Bernardinem. Roku 1764 namaloval E. Dollhopf pro Rumburk soubor obrazů křížové cesty do ambitů lorety. Dodnes se z tohoto souboru dochovalo pouze šest malovaných lunet křížové cesty v Oblastním muzeu v Děčíně. Po dokončení objektu Svatých schodů, Kristova žaláře a Božího hrobu vytvořil Elias Dollhopf i bohatý soubor soch Židů, zmučeného Krista, biřiců a Pontského Piláta. Část galerie spolu s malovaným pozadím lemovala Svaté schody.

Tisk Tisk | E-mail E-mail