Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. Díky tomu dojde k zásadním změnám ohlašovací povinnosti dopravních nehod. Je tedy dobré již teď vědět, co v případě dopravní nehody dělat.

Ještě v roce 2000 musela být Policie ČR přivolána téměř ke každé dopravní nehodě, protože limit pro oznamovací povinnost nehody byl stanoven na pouhých 1000 Kč. Od ledna 2001 byl limit zvýšen na 50000 Kč a nyní se částka, od které nehodu musíme hlásit, zvýší ještě výrazněji, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rovných 100000 Kč. Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

 

Kdy je tedy nutné volat policii?

1.    Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

2.    Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100000 Kč.

3.    Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4.    ‑Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

5.    ‑Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

6.    ‑Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

 

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100000 Kč.

 

Nehoda bez policie?

Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako „slepí k houslím“, hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění „planého“ výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

 

Potvrzení o zapůjčení vozu při jízdě do zahraničí

Mimo běžné doklady k zapůjčenému vozu, jako je technický průkaz a zelená karta mezinárodního pojištění, potřebujete také souhlas majitele o zapůjčení vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele, automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny stačí podpis majitele

vozu. Pro ostatní, týká se to především zapůjčení firemního vozu, doporučujeme notářské ověření. Vždy by mělo být uvedeno telefonní číslo, na kterém mohou orgány zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně v některém světovém jazyce. Mimo vyvrácení pochybností o totožnosti vozu se jedná také o kontakt v případě vážné dopravní nehody nebo krádeže vozu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail