Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přednáška o zakladateli rumburského kláštera ve varnsdorfském divadle

Populárně-naučnou přednášku o zakladateli rumburského kapucínského kláštera hraběti Františku Eusebiovi z Pöttingu bude ve středu 26. listopadu v Městském divadle ve Varnsdorfu od 18.00 hodin přednášet PhDr. Ivo Cerman. Přednášku pořádá Kruh přátel muzea Varnsdorf. Vystoupení zprostředkovala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk při příležitosti letošního výročí 325 let od zahájení stavby rumburského kláštera.

„Odborník na problematiku habsburského císařského dvora Dr. Cerman spolupracoval s farností při přípravě výstavy Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950), která do prosince 2008 probíhá v ambitech rumburské Lorety. Poskytl nám řadu cenných doplňujících informací a přiblížil osudy iniciátora stavby kláštera, majitele rumburského panství, velvyslance ve Španělsku a nejvyššího dvorského maršálka Františka Eusebia, hraběte z Pöttingu a Persingu,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.
PhDr. Ivo Cerman, PhD. působí v Ústavu českých dějin FF UK Praha a Historickém ústavu FF UNI České Budějovice. V roce 2000 absolvoval FF UK v Praze, obor historie-anglistika. V diplomové práci obhájené roku 2000 zpracovával téma Systém stran na dvoře Leopolda I. (Politická organizace habsburských dvorů ve Vídni a v Madridu ve světle osobní korespondence císařského vyslance Františka Eusebia z Pöttingu). Odborně se zaměřuje na dějiny střední a západní Evropy v raném novověku, vztahy habsburské monarchie a Španělska v 16. – 17. stol., císařský dvůr a šlechta z dědičných zemí v 16. – 18. stol.

Tisk Tisk | E-mail E-mail