Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecký kraj má po osmi letech nové vedení, v čele stojí žena

Zastupitelé Ústeckého kraje zvolili ve středu 26. listopadu nové vedení Ústeckého kraje, kterému v příštích čtyřech letech bude velet žena. Do hejtmanského křesla byla po společné nominaci ČSSD a ODS zvolena místopředsedkyně ústecké ČSSD Jana Vaňhová. Ta ve funkci nahradí dosavadního hejtmana Jiřího Šulce (ODS), který stál v čele kraje osm let.
Ustavující zasedání Zastupitelstva kraje hned v začátku narušila anonymní výhrůžka, že je v sále uložena bomba. Poslanci i desítky hostů, mezi nimiž nechyběli senátoři, starostové a primátoři Ústeckého kraje, museli být evakuováni a policisté sál prohledali. Bomba nalezena nebyla, a tak mohla schůze po dvaceti minutách pokračovat.
Před samotným jednáním pronesl odstupující hejtman Jiří Šulc řeč, ve které shrnul právě skončené volební období. Připomněl především úspěchy odstupujícího vedení, a s tím, že našemu kraji pořídili kouzelné sedmimílové boty, ohodnotil s trochou nadsázky práci svého týmu.

hejtman

Odstupující hejtman Jiří Šulc předal své nástupkyni prapor kraje. Jana Vaňhová poděkovala za zvolení a slíbila, že se zasadí o další rozvoj kraje. Na to se nově zvolená hejtmanka ujala vedení jednání zastupitelstva. Foto: KÚÚK

 Nakonec vyzval nové zastupitelstvo, aby kraji tyto „boty“ nezouvalo a umožnilo tak regionu i nadále pokračovat v nastoupené úspěšné cestě.
O překvapení se postaral Jiří Zelenka zvolený za sdružení Severočeši.cz, který se v úvodu schůze vzdal svého mandátu zastupitele. Na jeho místo nastoupil další člen kandidátky Jiří Hlinka.
Největší pozornost všech byla upřena na volbu hejtmana Ústeckého kraje. Přestože lídrem kandidátky byl Jaroslav Foldyna (ČSSD), nominovali jeho soukmenovci společně se členy ODS do této funkce místopředsedkyni ČSSD Janu Vaňhovou, náměstkyni primátorky Chomutova. Ale s předem upečenými povolebními dohodami poněkud zamíchala Olga Hrebičková (ČSSD), která k překvapení všech, i samotného Foldyny, navrhla právě jeho na hejtmanské křeslo. Svůj návrh obhajovala tím, že ji k nominaci přimělo 9068 preferenčních hlasů, které Foldyna ve volbách dostal. Oba kandidáti kandidaturu přijali.
Zastupitelé dostali příležitost vyslovit se k jednotlivým uchazečům, a zatímco někteří preferovali Vaňhovou, mnozí hájili Jaroslava Foldynu. „Uvědomují si zastupitelé ČSSD, díky komu získali tolik hlasů? Sociální demokracie zvítězila především díky svému volebnímu lídrovi Jaroslavu Foldynovi,“ vyzval těmito slovy Michal Rožec zastupitele, aby hejtmanem zvolili právě tohoto kandidáta.
Komunisté odmítli v následné volební přestřelce hrát roli rozhodčího, a proto doporučili svým zastupitelům, aby každý z nich hlasoval individuálně dle svého rozhodnutí.
Návrh na tajnou volbu hejtmana byl zamítnut, a tak bylo přistoupeno k veřejnému hlasování.
Vaňhová dostala 40 hlasů, proti hlasovalo pět zastupitelů a tři se zdrželi. Její protikandidát dostal 12 hlasů, proti němu se vyslovilo devět a zdrželo se 27 zastupitelů.
Vaňhové dali hlas nejen sociální a občanští demokraté, kteří ji nominovali, ale i část zastupitelů za KSČM a hnutí Severočeši.cz, a k překvapení všech i Jaroslav Foldyna, který se nechal slyšet, že ctí rozhodnutí své strany.
Foldynu, kterého navrhla zastupitelka Olga Hrebičková (ČSSD), podpořili hlavně členové hnutí Severočeši.cz a komunisté.
Dále probíhaly volby zástupců nové hejtmanky, členů Rady kraje, předsedů výborů a členů Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Do Rady Ústeckého kraje zasedlo sedm členů ČSSD, tři občanští demokraté a jeden nezařazený. Místo pro nejoblíbenějšího sociálního demokrata mezi voliči Foldynu se v Radě kraje nenašlo, naopak pro přeběhlíka Mirko Bernase tam již křeslo připraveno bylo. Nakonec zastupitelé schválili uvolnění členů Rady Ústeckého kraje a v souvislosti s tím jim přidělili resorty, které budou mít na starost.
V dopoledních hodinách v den Ustavujícího zastupitelstva ÚK uzavřela ČSSD s ODS a bývalým Severočechem Mirko Bernasem smlouvu o spolupráci. Podle dohod má v radě zasednout sedm sociálních demokratů, tři členové ODS a Bernas. Podle Bendy zajišťuje dohoda plnění hlavních bodů programu ČSSD, například rušení poplatků ve zdravotnictví, převod Krajské zdravotní z akciové společnosti na neziskovou organizaci, podporu učňů nebo zamezení privatizace sociálních zařízení. Dohoda řeší i problematiku limitů těžby hnědého uhlí, strany se zavázaly, že budou brát ohled na názor obyvatel.

 

Kdo je Jana Vaňhová

Jana Vaňhová se narodila 1. ledna 1955 v Rakovníku. Absolvovala střední ekonomickou školu v Rakovníku a střední pedagogickou školu v Karlových Varech. Poté pracovala jako učitelka němčiny a výtvarné výchovy. V ČSSD je od roku 1996. Do nejužšího vedení strany se poprvé dostala na sjezdu v březnu 2005, kdy byla zvolena místopředsedkyní ČSSD. Tuto funkci obhájila i o dva roky později. Kromě toho je místopředsedkyní ústecké krajské organizace a předsedkyní okresního výboru sociálních demokratů v Chomutově. Po komunálních volbách na podzim 2006 byla zvolena druhou náměstkyní chomutovské primátorky Ivany Řápkové. Má dva syny.

rada

 

Noví radní Ústeckého kraje. Foto: KÚÚK

 

Hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová (ČSSD)

Náměstek hejtmana kraje
Pavel Kouda (ČSSD)

Náměstek hejtmana kraje
Arno Fišera (ČSSD)

Členové Rady Ústeckého kraje
Jana Vaňhová (ČSSD)
uvolněná, resort legislativně-právních záležitostí, vnějších vztahů a krizového řízení

Ing. Pavel Kouda (ČSSD)
uvolněný, resort ekonomiky, zdravotnictví, realizace a přípravy projektů

Ing. Arno Fišera (ČSSD)
uvolněný, resort životního prostředí, zemědělství a územního plánování

Ing. Petr Jakubec (ČSSD)
uvolněný, resort školství, mládeže a tělovýchovy

Bc. Jana Ryšánková (ČSSD)
uvolněná, resort kultury, památkové péče, sociálních věcí

Bc. Radek Vonka (ODS)
uvolněný, resort regionálního rozvoje a památková péče

Ing. Jiří Šulc (ODS)
uvolněný, resort dopravy a silničního hospodářství

Ing. René Budjač (ODS)
uvolněný, resort investic a majetku

Bc. Petr Benda (ČSSD)
Mgr. Jan Čermák (ČSSD)
Mirko Bernas (nezařazený)

Výbory a jejich předsedové

Finanční výbor
Petr Fiala (ODS)

Legislativně-právní výbor
Zdeněk Lavička (ČSSD)

Výbor pro výchovu a vzdělávání
Oldřich Bubeníček (KSČM)

Výbor pro národnostní menšiny
Václav Hoffman (ODS)

Výbor pro sociální záležitosti a výbor pro zahraniční vztahy
Jaroslav Foldyna (ČSSD)

Výbor pro zemědělství, životní prostředí a venkov
Antonín Terber (ODS)

Nově zvolení členové  Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  

Petr Benda (ČSSD)
Arno Fišera (ČSSD)
Jana Vaňhová (ČSSD)
Pavel Kouda (ČSSD)
Martin Strakoš (ČSSD)
Josefa Macík (ČSSD)
Jiří Šulc (ODS)
Jaroslav Komínek (KSČM)

Tisk Tisk | E-mail E-mail