Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jaroslav Sykáček se vzdal své odměny ve prospěch charity

Jedním z bodů posledního zasedání rumburských zastupitelů v minulém roce bylo i přidělení finančních odměn oběma místostarostům. Člen Rady města Mgr. Pokorný navrhoval odměnu pro místostarostu Darka Švába ve výši trojnásobku jeho platu a pro místostarostku Alenu Winterovou ve výši jednoho jejího platu. Jako důvod uvedl, že hospodaření města bylo v uplynulých dvou letech plynulé a stabilní, že v téže době bylo úspěšně dořešeno množství starých soudních sporů, které významně ohrožovaly stabilitu města, že i nadále probíhá intenzivní příprava a realizace rozsáhlých investičních akcí, ale také i proto, že v době dlouhodobé nepřítomnosti starosty převzali oba zástupci veškerou jeho agendu do své péče.

S návrhem Ladislava Pokorného zastupitelé souhlasili, ale zastupitelka Broňa Nedvědová se pozastavila nad tím, že nikdo nenavrhl ocenění pro starostu města Jaroslava Sykáčka a navrhla i pro něj odměnu ve výši čtyřiceti tisíc korun.

Přestože starosta její návrh odmítl, zastupitelé byli jiného mínění a schválili ho všemi hlasy, což starostu Sykáčka doslova zaskočilo.

Vzápětí se však přihlásil ke slovu a zastupitelům za jejich ohodnocení poděkoval. Nakonec ale dodal: „Největší odměnou za mou práci pro město pro mě byla důvěra našich spoluobčanů, kterou mi projevili při senátorských volbách. Díky jejich hlasům jsem se stal senátorem. Vzhledem k platu, který mi v souvislosti s touto funkcí přísluší, mi připadá nesprávné ponechat si finanč-ní dar, který jste mi právě odsouhlasili. A proto jsem se rozhodl, že po zaplacení všech poplatků s tímto darem souvisejících ho věnuji na charitativní účely.“

Velkorysé gesto starosty města bylo zastupiteli a přihlížejícími hosty oceněno bouřlivým potleskem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail