Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburský Czech POINT zavedl provoz nových agend

Od prvního ledna byl na rumburském Czech POINTu zahájen provoz tří nových agend. Asi nejvítanější a zřejmě nejžádanější bude pro řidiče možnost získat během chviličky Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. To určitě řadu řidičů potěší a každý, kdo si není úplně jistý tím, kolik bodů na svém kontě má, si to bude moci jednoduše prostřednictvím jakéhokoli Czech POINTu zjistit. Získat tyto informace je podobné jako u Rejstříku trestů (jde o neveřejný registr) a občan získá výpis stavu konta po důkladném ověření totožnosti podle občanského a řidičského průkazu.

Další zajímavostí, kterou ocení především podnikatelé, je možnost zažádat o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Jde vlastně o náhradu několika výpisů, a to Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod., a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy předkládat, ušetří nová služba poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je ale samozřejmě potřeba se do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty.

Třetí novinkou je Registr účastníků provozu MA ISOH, celý název tohoto modulu zní Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství. Jednoduše řečeno jde o registraci provozovatelů autovrakovišť, evidovaných MŽP a již od prvního ledna povolují vybrané Czech POINTy, včetně rumburského, kontaktním osobám žádost o oprávnění k přístupu do tohoto registru za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Tisk Tisk | E-mail E-mail