Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburský starosta Sykáček se své funkce nevzdává

Poslední zasedání Zastupitelstva města Rumburk v minulém roce očekávali mnozí pozorovatelé i občané Rumburku s napjetím. Zajímalo je především, jestli se Jaroslav Sykáček vzdá funkce starosty Rumburku poté, co se stal senátorem Parlamentu ČR, a pokud ano, kdo po něm převezme žezlo prvního muže na rumburské radnici.

Kdo čekal bouřlivou diskuzi, byl zklamán. Přestože neprošel návrh rumburské opozice, aby byl bod o rozhodnutí výkonu funkce starosty města odložen na další zasedání zastupitelstva, samotná diskuze o tomto bodu byla korektní, klidná a věcná.

Starosta Sykáček přiznal, že zatím netuší, kolik času mu zabere výkon funkce senátora, ale po poradě se svými zkušenějšími senátorskými kolegy soudí, že by se při plném vytížení v Senátu mohl práci starosty věnovat i nadále, i když jen asi na 60 procent.

„Vzhledem k tomu, že se práci starosty nemohu věnovat na sto procent, považuji za správné a morální požádat vás (pozn.: zastupitele) o změnu výkonu funkce starosty, a to z uvolněné na neuvolněnou a ruku v ruce s tím i k adekvátní úpravě mého platu,“ požádal zastupitele starosta.

Někteří z nich, zejména zastupitelé Petr Dúbravec a Radek Engl s jeho návrhem nesouhlasili a požadovali, aby i nadále zůstal starostou na plný úvazek, nicméně ocenili to, že se k této problematice Jaroslav Sykáček postavil čestně.

Nikdo ze zastupitelů nepožadoval, aby se starosta vzdal své funkce zcela a aby byl zvolen starosta nový.

Návrh na změnu výkonu starosty byl nakonec bez problémů schválen a od 19. prosince je tak starosta města Ing. Jaroslav Sykáček pouze neuvolněným starostou a neuvolněným členem Rady města Rumburk.

Část jeho pravomocí přešla do rukou třetího místostarosty města, který byl na témže zasedání zastupitelstva zvolen. Jediný navržený kandidát Mgr. Ladislav Pokorný, bývalý ředitel Obchodní akademie Rumburk, byl do funkce 1. místostarosty schválen čtrnácti hlasy, čtyři hlasy byly neplatné a jeden zastupitel se volby nezúčastnil. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti.

Mgr. Pokorný bude jako první místostarosta zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a převezme po něm řízení Městské policie Rumburk a problematiku krizového plánu, kultury a další věci.

Finanční záležitosti a majetek spadají do kompetencí druhého místostarosty Darka Švába a místostarostka Alena Winterová má i nadále na starosti oblast komunálních a sociálních věcí a životního prostředí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail