Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vzácné filipovské varhany budou zachráněny

Filipovská bazilika se právem může pochlubit skvostnými varhany s nádherným zvukem z roku 1888. Díky neobyčejné akustice chrámové lodi spojené s uměním interpreta a mistrovským nástrojem je filipovská bazilika Panny Marie vyhledávaným koncertním místem nejen mezi posluchači vážné hudby, ale i mezi umělci a varhaníky. Ale nemilosrdný čas, dlouhé roky nevhodné péče a parazit jménem červotoč se na stavu varhan podepsaly natolik, že jim hrozila trvalá zkáza. Naštěstí se filipovské varhany staly srdeční záležitostí místního varhaníka pana Jiřího Chluma, který vynaložil obrovské úsilí, aby tento mistrovský nástroj zachránil. A s pomocí a podporou dobrých lidí se mu to nakonec podařilo.

Pane Chlume, pamatujete si ještě na vaše první setkání s filipovskými varhany?

Bylo to téměř před sedmatřiceti roky, kdy jsem se do Filipova jako malý chlapec s rodiči přestěhoval. V té době jsem byl hudbou téměř nepolíbený a neuměl jsem hrát na žádný hudební nástroj, ale tady v bazilice jsem si mohl poprvé vyzkoušet jaké to je rozeznít varhany a celý prostor chrámové lodi. Byl jsem nadšen a okamžitě jsem zvuku varhan podlehl.

V jakém stavu jsou varhany dnes?

Dnes už je pohled na ně veselejší, i když je celé píšťaliště rozebrané a všechny mechanické části se musí buď opravit nebo vyrobit znovu. Ale už je vidět, že se něco s varhanami děje a že to spěje k lepšímu. Ale ještě před několika týdny ničil všechny dřevěné části červotoč, a to takovým způsobem, že hrozilo zřícení celé konstrukce a zničení všech 1800 píšťal. To by byla veliká ztráta.

Opravit více jak sto let staré varhany není levná záležitost. Kdo jejich opravu financuje?

Oprava varhan bude stát téměř milion korun. Zpočátku jsme neměli velkou naději na to, sehnat tolik peněz, ale přesto jsme se jí nevzdávali. Začali jsme pořádat koncerty a výtěžek z nich věnovat na opravu varhan. Rozběhla se rozsáhlá sbírka mezi lidmi, do níž přispívali štědří dárci z Čech, Německa, ze Slovenska i z Polska a dalších evropských zemí. Díky sbírce se nám podařilo získat čtyři sta tisíc korun. A k naší velké radosti nám dalšími čtyřmi sty tisíci vypomohl Česko – německý fond budoucnosti. Díky těmto darům můžeme varhany zachránit.

Kdo varhany opravuje?

V roce 1888 byly varhany vyrobeny v dílně německého mistra Hermanna Eule. Jeho firma se pak o své dílo starala až do roku 1946, dokud se nestala součástí jakéhosi varhanářského družstva tehdejší NDR. Měli jsme neobyčejnou radost z toho, že se firma Eule po roce 1989 opět postavila na nohy a navázala na varhanářskou tradici svého zakladatele. Ředitelkou firmy je dnes vnučka Hermana Euleho, a ta byla velice poctěna, když jsme ji požádali, aby její firma varhany opravila. Pro ně je to také záležitost profesní a stavovské cti a oni si velice váží toho, že se mohou o filipovské varhany starat.

Musím přiznat, že firma Eule je velice solidní firma, která nám vypomohla i tím, že po dobu rekonstrukce varhan nám zapůjčila varhanní pozitiv, aby bazilika nezůstala bez posvátného zvuku varhan. A vyšla nám ochotně vstříc i v mnoha dalších případech.

Co všechno bude opraveno?

Všechno. Jak jsem již řekl, celá dřevěná konstrukce varhan je zdevastována letitou činností červotoče. Všechny dřevěné prvky musí být vyrobeny znovu. Zasaženy byly i dřevěné píšťaly. Kovové píšťaly, které jsou vyrobeny z cínu a ze zinku, byly zničeny nevhodným a necitlivým laděním. Pracovníci firmy Eule musí vzít každou sebenepatrnější součástku varhan do ruky, ošetřit ji ve speciálním roztoku a pak dle potřeby opravit nebo nahradit jiným kusem. Je to velice náročná práce a potrvá půl roku od 17. listopadu 2008 do 20. června 2009.

Takže již 21. června budete moci zasednout za své milované varhany a hrát?

Kdepak. Ještě nás bude čekat ladění nástroje, a to je také velice náročná záležitost. Předpokládám, že to bude trvat přibližně šest až osm týdnů, než varhany po generální opravě budou dokonale naladěny. Teprve potom se opět bazilika Pany Marie rozezní jejich nádherným zvukem. A na ten okamžik se již teď nesmírně těším.

Podělíte se o ten zážitek i s jinými posluchači?

Samozřejmě. Již teď připravujeme pro milovníky varhanní hudby a návštěvníky letních varhanních koncertů v Bazilice Panny Marie ve Filipově III. ročník koncertního cyklu Varhanní duchovní hudba ve Filipově. Jsou zváni všichni, kdo milují varhanní hudbu, ale i ti, kteří si chtějí připomenout zázrak, který se zde na sklonku 19. století stal.

A když už mluvím o zázraku, díky kterému se na smrt nemocná dívka během okamžiku uzdravila, připomíná mi to i naše varhany. Ty se také po dlouhé těžké nemoci uzdravují, i když tomu již málokdo věřil. Ale jak se říká, víra tvá tě uzdraví, a to platí nejen pro lidi, ale i pro varhany.

varhany

Pracovník firmy Eule při demontáži píšťal vzácných varhan. Foto: vybezek.eu

 

chlum

Hlavní zásluhu na záchraně varhan v Bazilice Panny Marie ve Filipově má místní varhaník Jiří Chlum. Foto: vybezek.eu

varhany
Tisk Tisk | E-mail E-mail